+ Meer informatie

Nunspeet, Ermelo en Scherpenzeel beknot

3 minuten leestijd

Na een dag discussiëren zijn de staten akkoord gegaan met de vaststelling van de keuzenota Ontwerp Streekplan Veluwe. Ongewijzigd werd het voorstel van GS overgenomen, waarbij werd uitgegaan van de laagste bevolkingstoename en de sterkste bebouwingsconcentratie op de Veluwe. De statenleden kozen hierbij dus voor het geboden alternatief: stringente bescherming van natuur en landschap.

De gemeenten Nunspeet, Ermelo en Scherpenzeel zullen hun tot nu toe gevoerde beleid sterk moeten ombuigen, hun uitbreidingsmogelijkheden zijn door aanneming van dit alternatief het sterkst beknot. Daarentegen kunnen de gemeenten Apeldoorn, Harderwijk en Ede (aangewezen als opvang voor de hele Veluwe) redelijk blijven groeien, al zal deze groei toch nog veel kleiner moeten worden dan in de afgelopen periode.

Politieke wil

Om dit allemaal te kunnen uitvoeren zullen er meer mensen in het westen van het land moeten blijven dan in het verleden is gebeurd. Daarom zullen provincie, gemeenten en rijksoverheid de politieke wil moeten uitspreken voor zo'n beleid. Om dit te kunnen brereiken zal er instrumentarium moeten worden weggegooid, instrumentarium worden opgescherpt en zal er nieuw instrumentarium moeten worden gecreëerd, aldus gedeputeerde mr. Baron O. W. A. van Verschuer.

Hij vertelde Provinciale Staten ook hoe belangrijk het is om gezamenlijk op één lijn te komen. Hij kondigde daarom aan dat er gesprekken zullen komen met de inspecteur ruimtelijke ordening en met minister Gruijters die binnenkort naar Arnhem komt om besprekingen te voeren met het provinciaal bestuur in het kader van de verstedelijkingsnota van het ministerie van volkshuisvesting. In antwoord van vragen van vrijwel alle fracties, over het te voeren van het landbouwbeleid deelde de gedeputeerde mee dat voor er definitieve plannen komen de boeren eerst nog ruime gelegenheid zullen krijgen voor inspraak. De problematiek is toch wel erg groot. Hij noemde met name de problemen met het uitgeven van hinderwetvergunningen, het milieu en de kleinschaUgheid van vele bedrijven. „We moeten proberen om een begin te maken tot het oplossen van deze problematiek te geraken. Maar natuurlijk is de landbouw voor het milieu geen grotere bedreiging dan de recreanten", aldus de heer Verschuer.

CDA

Eerder op de dag hadden de fracties gelegenheid gehad commentaar te leveren over het keuzemodel van Gedeputeerde Staten. De heer A. J. Th. te Bokkel (CDA) zei het een geruststelling te vinden dat de plannen om de twee jaar geëvalueerd kunnen worden. Daardoor is bijstelling van de aantallen woningen enigszins mogelijk. In dit verband merkte hij op dat het voor zijn partij absoluut noodzakelijk is dat de autochtone bevolking in de kleine kernen op de Veluwe woonruimte moeten kunnen blijven vinden in de eigen kern.

VVD

Drs. T. R. A. Veen (WD) beklemtoonde in zijn betoog dat het een illusie zal blijken te zijn om de Veluwe blijvend te kunnen beschermen als het leefmilieu in de grote steden inliet westen niet verbeterd wordt. Alle Veluwse gemeenten hebben in het verleden te veel groei en nu plotseling moet in zo'n korte tijd het beleid radicaal worden omgebogen. Volgens dé heer Veen is het onmogelijk om op zo'n korte termijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.