+ Meer informatie

„Vierdaagse werkweek biedt mogelijkheden"

Kabinet laat beslissing aan bedrijven over

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De visie van liet kabinet op een vierdaagse werkweek is dat het een instrument kan zijn om meer keuzemogelijkheden te krijgen met betrekking tot de werktijden. „Het doel is niet verkorting van de arbeidstijd of spreiding van de armoede, maar meer mogelijkheden", aldus Lubbers gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Lubbers legde uit dat een vierdaagse werkweek kan leiden tot een ..variabilisatie van werktijden". Het gaat naar zijn mening niet om verkorting van de werktijd, maar om de wijze waarop de uren over de week worden verspreid. Daar zijn volgens hem meer keuzemogelijkheden, hoewel het per bedrijf verschillend kan zijn.

Het kan volgens de premier soms best mogelijk zijn 38 uur te verdelen over vier dagen. Met wisselende roosters zou een bedrijf dan bij voorbeeld vijf keer 9,5 uur kunnen draaien en zo de bedrijfstijd fors doen toenemen. Praktisch zou het volgens Lubbers in een bepaald bedrijf er ook. wel op neer kunnen komen dat de vierdaagse werkweek gebruikt wordt voor arbeidstijdverkorting, maar dat is naar zijn mening niet de hoofdzaak.

Terughoudend

De minister-president zei er direct bij dat het kabinet van mening is dat de gesprekken over het al of niet invoeren van een vierdaagse werkweek niet bij de politiek thuishoren en evenmin bij de vakbeweging en de werkgeverscentrales. De bedrijven en instellingen moeten naar zijn mening ieder voor zich bekijken wat hun mogelijkheden en wensen zijn. „Op sommige plaatsen blijkt een vierdaagse werkweek heel goed te kunnen functioneren, elders stuit die op veel problemen. Het kabinet heefi een principieel terughoudende positie", aldus Lubbers.

In het algemeen heeft een vierdaagse werkweek volgens de premier de meeste kans van slagen bij een bedrijf dat veel werk heeft en ook de mogelijkheden heeft om dat extra „uit te nutten". Dat zou bij voorbeeld een bedrijf kunnen zijn waar veel wordt overgewerkt of waar vaak extra ploegendiensten nodig zijn.

Het kabinet is met dit standpunt uiteindehjk op de lijn van minister De Vries van sociale zaken gaan zitten. Die vond van meet af aan dat er geen bezwaar bestaat tegen een 'vierdaagse' waar het mogelijk is. Minister Andriessen van economische zaken heeft tot nu toe steeds een veel afwijzender standpunt gehad, terwijl de ministers Kok van financiën en MaijWeggen van verkeer en waterstaat er juist weer niet negatief tegenover stonden.

Waardering

De vakcentrale FNV heeft tot nu toe weinig waardering voor het standpunt van het kabinet getoond. Volgens woordvoerder Van Tongeren gaat de stelling dat een vierdaagse werkweek de concurrentiepositie van het bedrijfsleven zou bedreigen, niet op.

„In onze discussienota wordt duidelijk gesteld dat de vierdaagse werkweek moet worden betaald uit de economische groei. Bovendien pleiten we niet voor een verkorting van de bedrijfstijd, maar van de werkweek voor de individuele werknemer. We vermogen dus niet in te zien wat de bedreigingen voor de concurrentiepositie zijn", aldus Van Tongeren.

De FNV ziet nog meer voordelen in een vierdaagse werkweek. De vakbond verwacht dat een flink deel van de circa 400.000 werklozen en de 1 miljoen vrouwen die volgens de bond willen werken, aan de slag kan komen als de vierdaagse werkweek op grote schaal wordt ingevoerd. Het beroep op de sociale zekerheid zal daardoor afnemen, terwijl het draagvlak van de economie groeit door de hogere inkomsten uit belastingen en premies, aldus de FNV.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.