+ Meer informatie

even tientjes per werknemer om Maij te vermurwen

^ Midden-Limburg voert actie voor versnelde ombouw van een van de drukstbereden routes in ons land tot rijksv^eg

7 minuten leestijd

ROERMOND - Dagelijks wringen zich ongeveer 22.000 automobilisten over de tweebaansweg tussen Roermond en Maasbracht. Daarmee is dit stukje asfalt een van de drukstbereden wegen van Nederland. Het maakt onderdeel uit van een route die, ondanks herhaalde toezeggingen van het Rijk, voorlopig niet wordt omgebouwd tot autosnelweg. De regio is gefrustreerd. „De weg slibt dicht en het gebied met de minste werkloosheid van Limburg dreigt achterop te raken". Overheid en bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen in een bijzondere actie. Veertig of zeventig gulden per werknemer moeten minister Maij-Weggen vermurwen.

Van en naar Roermond is het niet of nauwelijks mogelijk de provinciale weg, de N-271, te vermijden. Vanaf de walmende elektriciteitstorens aan de Maas via Linne staat de weg in de ochtend- en avondspits vrijwel vol. Ondanks de betrekkelijk lage snelheden van het vele verkeer eist de weg jaarlijks de zware tol van een kleine twintig verkeersslachtoffers. Verder naar het noorden zijn er nog andere problemen. De vrachtwagens, gelardeerd door personenauto's, banen zich een weg dwars door de dorpen Swalmen, Reuver en Tegelen om midden in Venio bij een reeks verkeerslichten tot stilstand te komen. Sommige woongebieden zien soms letterlijk zwart van de uitlaatgassen en risicoloos oversteken is er niet bij.

In groter verband maakt de weg onderdeel uit van een belangrijke verkeersader van Nijmegen naar Maastricht en verschillende grote Duitse steden. Het chauffeursgilde kent de route als een lastig obstakel, dat wordt gemarkeerd door waarschuwingsborden met de lugubure tekst: „Op deze weg dit jaar al veertien doden".

De aanleg van het noordelijk deel van rijksweg A-73, vanaf Boxmeer tot Venlo, is inmiddels begonnen. Verscholen achter de vele bospartijen in het fraaie landschap wordt de eerste hand gelegd aan de viaducten. Het is de bedoeling dat in 1996 -naar het zich laat aanzien kan het ook 1997 worden- dit wegvak in gebruik wordt genomen. Tot voor kort leefden bedrijfsleven en bestuurders in de veronderstelling dat de asfalteerders van Rijkswaterstaat zich aansluitend zouden storten op het zuidelijke deel van Venlo naar Maasbracht. Alles leek in kannen en kruiken.

Verontwaardiging

Deze winter kwam de mededeling dat het Rijk voorlopig „geen geld heeft" en dat pas na het jaar 2000 Midden-Limburg van een volwaardig snelweg kan worden voorzien hard aan. Protesten van gemeenten, gewest en Kamer van Koophandel mochten niet baten. Het tracé staat vast, zodat de strijd met de milieugroeperingen over de aanleg beslecht lijkt. Bijna unaniem stemden ook Provinciale Staten van Limburg in met een protestbrief richting Den Haag.

De secretaris van de Kamer van Koophandel voor Midden-Limburg, drs. A. Kaümo, licht de verontwaardiging van de Limburgers toe. „Meer dan dertig jaar is gesproken over de aanleg van de rijksweg. Het tracé is door de Tweede Kamer vastgesteld, de weg is opgenomen in het structuurschema Verkeer en Vervoer en vorige zomer nog liet de minister weten vast te houden aan de planning. Dat betekende aansluitend aan de werkzaamheden in het noordelijk deel. In 1995 of 1996. En toen kwam het bericht dat er geen geld is. Mag je dan boos zijn? Zo ga je toch niet met elkaar om?"

De tracékeuze had, juist voor het zuidelijk deel tussen Maasbracht en Venlo, veel voeten in de aarde gehad. Al in de jaren zestig en zeventig stond vast dat de A-73 de infrastructurele „ruggegraat" van Noord- en Midden-Limburg zou gaan vormen; het noordelijke cleel vanaf Boxmeer over de westelijke oever van de Maas en vanaf Venlo via een nieuwe Zuiderbrug over de oostelijke oever richting A-2. Voor de „oeverwissel" was gekozen na een forse lobby van Venlo en Roermond. De industriële activiteiten en uitbreidingsgebieden van beide steden zijn geconcentreerd op de oostelijke oever. Ook de min of meer geïndustrialiseerde dorpen Swalmen en Reuver en niet te vergeten Tegelen zouden bij de aanleg aan de oostzijde beter profiteren van de vierbaansweg.

Roerdal

Zeer tegen de zin van de ondernemers werd in de jaren tachtig de discussie heropend. Milieuorganisaties voerden aan dat de weg beter aan de andere zijde van de Maas kon komen. Centraal stond de aantasting van natuurwaarden in het Swalmdal en het Roerdal. Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt: toch een vierbaansweg op de oostelijke oever, maar dan wat dichter bij Roermond. Daarmee verstomden de debatten over de aantasting van het Roerdal. In Swalmen zijn verschillende politici het nog steeds niet eens met het tracé. Ook de milieubeweging vindt de keuze verkeerd. „Ik denk echter dat de strijd gestreden is. Het tracé is vastgesteld. Wij hadden de weg liever op de westelijke oever gezien. De oostelijke oever is erg smal, er zijn natuurgebieden en er is al een spoorlijn", zo zegt drs. A. Lenders van het Limburgs Landschap desgevraagd. Met de vertraging in de uitvoering door geldgebrek toont hij zich ingenomen. „Je weet het nooit, soms komt van uitstel afstel".

Minder blij is drs. Kaumo. „In september hoorden we mondeling dat een aantal wegen als gevolg van kostenstijgingen helaas zou worden doorgeschoven tot na het jaar 2000. Daartoe behoort ook de A-73 Zuid. Het in verband met de regionale ontwikkeling van dit gebied al eerder opgerichte comité MiddenLimburg-Hart van Limburg heeft zich over de kwestie gebogen en besloten in actie te komen voor verbetering van de wegenstructuur".

Tot die verbetering behoort volgens het comité niet alleen de A73. Ook de N-68, die Weert via Roermond met Mönchen-Gladbach verbindt, zou volgens het comité een volledige vierbaansweg moeten worden. Het comité streeft in ieder geval een bespoediging na van de verbreding van het gedeelte van Roermond richting Duitse grens. Aan de andere zijde van de grens hebben de Duitsers, op wiens aandringen de weg is opgenomen in het structuurschema Verkeer en Vervoer, toegezegd zorg te zullen dragen voor een aansluiting op de autobaan.

Begrip

Op uitnodiging van het comité bezocht minister Maij-Weggen van verkeer en waterstaat eind mei de oostelijke Maasoever. Volgens drs. Kaumo heeft de minister tijdens naar bezoek niet alleen begrip ge

Op weg van noord naar zuid of andersom: het zware vrachtverkeer baant zich een weg door het centrum van Swalmen. Foto J, P. Kuit toond voor de problemen, maar ook laten doorschemeren mee te willen werken aan een versnelde aanleg van de 'levensader' voor Midden-Limburg, mits er een oplossing komt voor de extra financieringskosten. De kosten van de rijksweg, die enkele jaren geleden nog op 400 miljoen gulden werden geraamd, worden nu al geraamd op een bedrag van 700 miljoen.

Volgens de Kamer van Koophandel is een deel van de kostenstijgingen te wijten aan de tracéverandering nabij Roermond. Het sparen van het natuurgebied, waarin zich onder meer dassen bevinden, betekent dat langs de woonwijken van Roermond een stuk weg verlaagd moet worden aangelegd. Deze tunnelbak voorkomt directe geluidhinder.

8000 accept-girokaarten

De ondernemers hebben vorige week aangekondigd een snelle en grootscheepse actie te voeren voor de aanleg van de rijksweg. Een nieuwe stichting „A-73 nu of nooit" probeert nog deze maand een miljoen gulden te collecteren bij de Middenlimburgse bedrijven. Maandag zijn er accept-girokaarten verstuurd naar 8000 adressen in dit gebied, dat wordt gekenmerkt door een veelheid en ook een verscheidenheid aan midden- en kleinbedrijven. „Wanneer de regio er nu niet in slaagt één miljoen gulden in dit belangrijke project te investeren, zal de A-73 zeker niet voor het jaar 2010 klaar zijn. Misschien komt hij er dan helemaal nooit", zegt voorzitter ir. E. Driessen van de stichting, waarin gemeenten, gewest, provincie en Kamer van Koophandel samenwerken. . Om de A-73 Zuid eerder aan tel leggen, is een bedrag van ongeveer 20 miljoen gulden nodig, zo is uit vooroverleg met ambtenaren van de minister gebleken. Met de 20 miljoen zouden de extra rentekosten, die voorfinanciering met zich meebrengt, betaald kunnen worden. De stichting rekent van de bedrijven op de oostelijke oever een bedrag van tenminste zeventig gulden per werknemer te krijgen. De werkgevers aan gene zijde van de Maas, die iets minder profiteren van de verbetering, mogen met veertig gulden volstaan. Van bedrijven die een bijzonder belang hebben bij de A-73, zoals transporteurs, verwacht de stichting een beduidend hoger bedrag. „Wanneer die weg niet in 2000 gereed is, hoeft het niet meer. Dan heeft Midden-Limburg zijn ontwikkelingskansen verspeeld", meent ir. Driessen.

Missie

De overige negentien miljoen gulden dient te worden opgehoest door de overheid. De Kamer van Koophandel heeft al een miljoen toegezegd, voor de overige miljoenen wordt gerekend op de provincie Limburg, het gewest Roermond en de gemeenten aan en langs de toekomstige A-73. Waarschijnlijk in oktober gaat er een missie uit het zuiden naar Den Haag. Het is de bedoeling minister Maij-Weggen een kant-en-klaar-voorstel te overhandigen voor een snelle aanleg van de A-73. „Daar kan de minister geen nee tegen zeggen", verwacht Driessen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.