+ Meer informatie

VOOR onze Militairen

Nogmaals „Reizen op Zondag"

4 minuten leestijd

Nogmaals , , Reizen op Zondag"

(vervolg)

In „Daniël" van 12 September (nr. 7) sprak ik af een paar vragen te stellen aan die jongens, die op Zondag reizen.

De eerste vraag is deze:

Gaan jullie alleen Zondags op reis om Gods Woord te horen, zonder één enkele bijbedoeling ? Kom jongens, beantwoord die vraag eens eerlijk. Daar zijn wel jongens die tér plaatse onder de zuivere Waarheid kunnen opgaan en die toch nog reizen op Zondag. Ik zou deze jongens ernstig willen vermanen om dit na te laten. Ik heb in één van mijn artikelen eens gewaarschuwd voor dat eerste stapje. Reizen op Zondag is al een grote stap hoor. Durven we er niet voor uit te komen, , dat we tot zo'n ouderwetse richting behoren. Kom jongens, toont eens ruggegraat. Laat in heel je leven zien, dat Gods gebod je tot richtsnoer is. Praat nou niet van: dan moet je bekeerd zijn, want dat heeft met deze zaak niets te maken. God eist van een ieder, bekeerd of onbekeerd, dat we Zijn geboden zullen onderhouden. Ik weet, dat er veel jongens met deze zaak zitten. Die maken zich van veel gevallen af, door te zeggen: Ja, maar ik ben niet wedergeboren en dus kan ik dat niet doen of dat niet nalaten. Maar, daarin zijn jullie abuis hoor. Laten we dit voorop stellen. Niemand heeft het recht onbekeerd te zijn. Houdt dit goed vast. De eis tot bekering wordt aan ieder mens gesteld en maak je hier maar niet met een praatje af.

„Ja maar, ik kan me zelf niet bekeren"; hoor ik er al een zeggen. Weet je dat al zo heel zeker. Bid je daar wel eens om. Verschuil je je daar niet gemakkelijk achter? Praat je niet meer over je onmacht dan over je onwil.

Wanneer God een mens bekeert, dan is zijn onwil hem meer droefheid dan zijn onmacht. Neen, God is niet onrechtvaardig in Zijn eis, dat wij Zijn dag eren cn eerbiedigen. Is het dan beter om 's Zondags niet te reizen en dus verstoken te zijn van de verkondiging van Gods Woord. Ja, volmondig ja. Wij kunnen op al onze handelingen en verrichtingen alléén God§ zegen verwachten, wanneer wij lopen *in de rechte weg. Het doel heiligt de middelen niet. Het is niet de kwestie: van twee kwaden neem ik de minst kwade. Het is niet, beter een half ei dan een lege dop. God eist voor de volle honderd procent van een ieder mens, dat wy naar Zijn geboden en inzettingen zullen leven. Dit is de hoofdzaak en als bijkomstig nog deze kant van de zaak.

Waar halen jullie toch het recht vandaan jongens om jullie medemensen op Zondag te laten arbeiden. Moeten die mensen dan geen gelegenheid hebben om Gods Woord te beluisteren. Moeten die Gods dag overtreden voor jou? Zeg nou niet: de treinen rijden toch wel ook al maak ik er geen gebruik van. Dan redeneer je jezelf omver.

Ik hoop, dat God je zoveel eerbied en ontzag mag geven voor Zijn dag, dat je geen moed meer zult bezitten om nog één Zondag te reizen. God heeft Zijn dag ingesteld ogdat wij die dag zouden rusten van al onze slaafse arbeid, maar bovenal dat wij op die dag Zijn Naam zullen eren en grootmaken. Dat geldt niet alleen voor ons, maar dat is een gebod en een eis voor alle mensen, ook voor het bus-en treinpersoneel en beneem hun die mogelijkheid niet. Indien de omstandigheden zodanig zijn, dat je 's Maandags niet terug kunt keren blijf dan in je kamp of garnizoen en zorg voor een goed boek. De Heere is aan geen tijd of plaats gebonden en Hij heeft menigmaal bewezen, dat Hjj het overjarig koren nog' wil zegenen. Daar zal je meer profijt van hebben dan op Zondag te reizen.

Wil je me over deze kwestie nog eens schrijven? Gaarne, want dit euvel mag in onze kringen niet langer bestaan. Laten we allen de wacht bij ons beginsel betrekken en pal staan voor Zijn geboden en inzettingen.

Ook ouders cn verloofden kunnen hieraan veel goed doen.

Ontvangt uw zonen en verloofden niet zonder meer op Zondag, wetende, dat ze Gods gebod overtreden en niet in een rechte weg zijn.

Spreekt hierover eens in volle ernst met hen.

De Heere geve ons, ook onze mannen en zonen in Indië wijsheid in alle dingen.

Weest allen Gode bevolen van

„KRIJGSMAN".

Ontvangen giften t.b.v. liet werk onder de militairen : van de J.V. en de M.v. te Giessendam f 72, 50, zijnde de opbrengst van een door hen onderling gehouden collecte voor onze jongens» in mil. dienst. Hartelijk dank hiervoor. Van Sld. H V. Legernr. 25-10-28-132 ontving de Administratie van „DANIËL" f 7, 50 als waardering voor alles wat gedaan wordt voor de militairen. Hartelijk dank liDor V.!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.