+ Meer informatie

Mitterrand mikt op Derde Wereld

Rode roos op graf van oude socialist

5 minuten leestijd

PARIJS — Nadat, zoals we gisteren reeds hebben bericht, Mitterrand formeel de macht van de verslagen Franse president Valery Giscard d'Estaing had overgenomen, is hij gistermiddag officieel geïnstalleerd als de nieuwe president van Frankrijk.

Hij is daarmede de eerste socialist die als zodanig ongekende uitvoerende macht heeft gekregen. Hij zou haar gebruiken, zei hij, om te ijveren voor een maatschappij waarin socialisme gepaard gaat met vrijheid. ZOfS 6*n zal trekken.

Nog geen uur nadat hij de macht had overgenomen van Valery Giscard d'Estaing, benoemde Mitterrand de gematigde socialist en burgemeester van Rijssel Pierre Mauroy, tot eerste-minister.

Het was niet alles goud wat er blonk donderdag in Parijs. Toen de met ruim 1 miljoen stemmen verslagen zittende president het Elysée verliet, kreeg hij als het ware een trap na van mensen in het publiek die floten en joelden.

Voor zijn opvolger, die 64 jaar is en een oude rot is, is het betreden van het presidentiële paleis de kroon op bijna veertig jaar pojitieke bedrijvigheid. Twee keer eerder had hij het Elysée willen bereiken en twee keer had hij gefaald.

Naar verwachting zou Mitterrand vrijdag de Nationale Vergadering ontbinden en nieuwe kamerverkiezingen organiseren waarvan hij hoopt dat de centrunuechtse en rechtse meerderheid erdoor in een minderheid zal worden veranderd.

Ambitieus

In een korte aanvaardingsrede zei de nieuwe president dat hij zou toewerken naar het samenbrengen van het Franse volk „om samen de schouders te zetten onder de grote taken die op ons wachten". In aanwezigheid van leden van Colleges van Staat die politiek bepaald niet met hem sympathiseren, zei Mitterrand dat het natuurlijk was voor een grote natie grote ambities te koesteren. Wat verhevener plicht kon er zijn voor Frankrijk, aldus de president, dan een nieuwe alliantie te smeden tussen socialisme en vrijheid en haar aan te bieden aan de wereld van morgen?

Er was applaus van partijgenoten die straks in Mauroy's kabinet zullen zitten, maar vertegenwoordigers van rechts hielden de handen op elkaar.

Mitterrand en zijn premier reden later in een open auto over de Champs Eiysées om een krans te leggen bij het graf van de Onbekende Soldaat onder de Are de Triomphe. De nieuwe president stond rechtop in de auto en nam de hulde van het publiek in ontvangst. Mauroy — 52 jaar, imposant van gestalte en onderwijzer voordat hij in de politiek ging—bleef zitten.

Wantrouwen

Op de Franse geldmarkt werd niet op de installatie gereageerd. Zij is sinds de nederlaag van Giscard d'Estaing op 10 mei, bedrukt. De benoeming van Mauroy — die de naam heeft een pragmatisch sociaal-democraat te zijn — vermocht haar evenmin op te vrolijken. De geldwereld deelde mee af te wachten wie in zijn kabinet zou komen te zitten en wat voor economische politiek dit zou nastreven. Mitterrand heeft zo dikwijls gezegd dat hij elf grote bedrijven en bijna alle particuliere banken zal naasten, dat daar vrijwel niet aan te ontkomen is.

Als minister van Buitenlandse Zaken in Mauroy's kabinet wordt genoemd Claude Cheysson, commissaris van de Europese Commissie voor de Derde Wereld. Men zou eruit mogen lezen dat Mitterrand een nieuwe verhouding met de ontwikkelingslanden wil aangaan.

Het ritme waarin de Marseillaise werd gespeeld had de strijdbare snelheid van vroeger, voordat Valery Giscard d'Estaing het afremde om een plechtstatiger vertolking te krijgen. nuwgas en andere chemische wapens. Het voorstel moet nu nog door het congres worden aangenomen.

De senaat nam de maatregel bij mondelinge stemming aan nadat een voorstel om het plan te verwerpen slechts met twee stemmen verschil was weggestemd, i

Tijdens een verhitte discussie wezen voorstanders op het gevaar dat de Verenigde Staten zich zeer kwetsbaar zouden maken op het gebied van chemische bewapening als ze niet een afschrikking zouden vormen tegen de groeiende dreiging van de Sovjet-Unie. Tegenstanders verwie.rpen het plan dat volgens hen uitnodigde tot een ramp, terwijl het niet eens zou worden onderworpen aan een nadere beschouwing tijdens openbare hoorzittingen van het congres. beschuldigde leden van Het Oostduitse partij-orgaan „Neues het kabinet in Warschau ervan dat zij Deutschlaftd" niet willen erkennen dat er een toenemende crisis in hun land is. De Russische „Prawda" veroordeelde hervormingsgezinde leden van de Poolse communistische partij die zouden pogen „denkbeelden door te drukken die vreemd zijn aan het marxistisch leninisme".

Volgens het Oostduitse partijblad hebben als gevolg van verdeeldheid in de Poolse partij de onafhankelijke vakbeweging Solidariteit en de RoomsKatholieke geestelijkheid het duidelijk voor het zeggen. De dag tevoren had het Oostduitse persbureau ADN in de tot dusver felste aanval van de DDR een somber beeld geschetst van de Poolse economische problemen en de verminderinfi Van het staatsgezag.

Daaraan verbond ADN een oproep aan Warschau om te zeggen hoe men de „contra-revolutionaire krachten denkt te verslaan. In dit verband werd van Solidariteit gezegd dat deze vakbeweging „schaamteloos voor haar ambitie uitkomt om een politieke oppositiepartij te zijn". Leiders van deze beweging werden ervan beticht dat zij de afgelopen maanden hun best hebben gedaan het economische leven te verlammen en het staatsapparaat te verzwakken. De nieuwe vakbond van Poolse boeren werd verweten „anti-socialistische doeleinden" na te streven.

De „Prawada" schreef donderdag dat de hervormingsgezinden in de Poolse Partij de grondbeginselen waarop de Partij is gebouwd, niet erkennen. In een artikel van twee medewerkers in Warschau werd aandacht besteed aan de ontslagen uit de Poolse partij. In de afgelopen negen maanden werden enige duizenden mensen om verschillende redenen uit de partij gezet. In een ongewoon openhartige ontboezeming verklaarde het Sowjet-partijblad dat „een groot aantal onvolwassen mensen tot de Poolse partij was toegetreden voor persoonlijk voordeel en een carrière". Hieraan werd echter de opmerking vastgeknoopt dat „de partijleiding niet moet worden gedecimeerd."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.