+ Meer informatie

Beheerscommissie voor wijkgebouw

2 minuten leestijd

ERMELO — Dinsdagavond heeft de raad zich beziggehouden met onder meer het voorstel van b. en w. voor het benoemen van een beheerscommissie, die de verantwoor-

Deze werkgroep, had tot taak na te gaan wat het maximum aantal woningen is, dat per jaar in aanbouw genomen zou kunnen worden. ding zal krijgen voor de exploitatie van het bijna gereed zijnde wijkgebouw in Ermelo-West, èn het ontmoetingscentrum dat bij het in aanbouw zijnde raadhuis is geprojecteerd.

Het college kwam met een voorstel om daarin te benoemen een wethouder, twee raadsleden en zes personen uit de burgerij. Mevr. De Lange (Gemeentebelangen) kon namens haar fractie sympathiek staan tegenover het geheel, maar zag liever dat de benoemingen van de particulieren wat groter was, om het minder ambtelijk te maken.

De heer Oosterhuis (Partij Ermelo 2000) vroeg zich af, of de gemeente zich niet teveel bezig had gehouden met culturele en creatieve doelstellingen. Hij zag liever een culturele raad benoemd, waarin maximaal twee raadsleden.

De heer Van der Wel (AR) vroeg zich af, „waarom voor deze beheers vorm geen stichting is gekozen. Er moeten wel klemmende redenen zijn om een stichtingsvorm af te wijzen. Nu kunnen de besluiten in het politieke krachtenveld getrokken worden. De heer Van der Hazel (CHU) was van mening, dat het beter is om in plaats van negen, de commissie uit te breiden tot elf personen en daarvoor dan twee te nemen uit het centrum van.het dorp, om reden dat in 1978 ook de raadhuisaccommodatie gereed is.

Uitbreiding

Wethouder Balfers (Gemeentebelangen) antwoordde, dat er geen sprake van was dat het particuliere initiatief niet voldoende hierbij betrokken is geweest. De rijkssubsidie en de twee miljoen gulden, die in het wijkgebouw-West zijn geïnvesteerd, vragen zeker om bepaalde inspraak van de gemeente", aldus de wethouder.

Met' de betrokken afnemers voor huur in Ermelo-West zijn goede contacten, zeker met kerken die voor hun godsdienstoefeningen en verenigingswerk de grootste afnemers zijn. Om alleen hier een culturele raad het bestuur te geven, zou niet ten dienste staan van de gehele bevolking. Uitbreiding van de commissie tot elf personen ondervind in het college geen bezwaar.

In januari 1978 zal de beheerscommissie in verband met gehouden gemeenteraadsverkiezing aftreden. Met overgrote meerderheid werd het voorstel aanvaard.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.