+ Meer informatie

Prijsaanpassing van vier procent nodig

EXTRA VERGADERIISG LANDBOUWSCHAP

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De EEG-landbouwprijzen voor 1974/'75 moeten, mede gezien het aanhoudend hoge kostenniveau, met gemiddeld ongeveer vier procent worden verhoogd. Dit is de wens van het dagelijks bestuur van het Landbouwschap voor de woensdag a.s. te houden extrabestuursvergadering van het schap. Het herinnert eraan dat dit voorjaar in Brussel een prijsverhoging van gemiddeld 8,5 procent uit de bus kwam, terwijl de EEGlandbouworganisatie Copa 12,5 procent had gevraagd. Een wens waar ook het landbouwschap zich achter had gesteld.

, Het instrumentaTium zal zo moeten worden gehanteerd dat de in het vooruitzicht gestelde prijzen ook Landbouwschap. Het heeft daarvoor al voortdurend gepleit. De prijzen moeten niet kunnen dalen beneden invoer moet men met alle ter beschikking staande middelen ongedaan zien te maken, vindt de commissie.

Het dagelijks bestuur van het schap wil een aanpassing van het referentieprijspeil voor groenten en fruit, ter bescherming tegen import uit derde landen. Ter onmiddellijke verbetering van de inkomens in land- en tuinbouw zal het instrument van de BT'W thans moeten worden gebruikt.

Groot bezwaar heeft het Landbouwschap tegen de manier, waarop de regering tot geleidelijke aanpassing van de aardgasprijs voor de tuinbouw aan de olieprijs wil komen. Voor die geleidelijkheid heeft het landbouwschap zelf gepleit, maar de concrete toepassing die de regering in de komende twee jaar aan de regeling wil geven, betekent dat de inkomensvorming voor de tuinbouw ernstig in gevaar komt. De tuinders zouden voor hun energie ten minste ƒ 15.000 per hectare glas per meer moeten gaan uitgeven.

De regering moet haar besluit in overeenstemming brengen met eerder door het Landbouwschap verdedigde voorstellen. De jaarlijkse prijsaanpassing voor een hoeveelheid gas, te vergelijken met een ton die, moet niet uitgaan van basisbedragen van ongeveer ƒ 25,- maar van maximaal ƒ il5,-. Aan oliestokers die niet kunnen , overschakelen op a'ardgas dient een voorschot te worden verleend ter overbrugging van het verschil met de • gasprijs.

UITSTEL VERWACHT

Op zeer korte termijn wil het landbouwschap een regeling tot uitstel van belastinigbetaling voor bedrijven, die door de sterke prijsdaling bij een aantal landbouwprodukten in ernstige liquiditeitsmoeilijkiheden zijn geraakt. Om de acute liquiditeitsmoeilijkheden in enkele sectoren van landen tuinbouw op te vangen dient de rijksgroepsregeling zelfstandigen volgens het Landbouwschap soepel te worden toegepast. Voorkomen moet worden dat de vermogenssituatie zodanig wordt aangepast dat voortzetting van het bedrijf in gevaar komt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.