+ Meer informatie

Wijkgezondheidscentra Imjgen subsidie

1 minuut leestijd

Staatssecretaris Henidriiks (Vofcigezondheid) wil de oprichting van wijkgezondheidscentra stimuleren. Daartoe heeft hij een voorlopige s.ubsidieregdliiing getroffen die voorziet in een subsidie van maximaal f6000,— per aan een wijkcentrum verbonden huisarts, wijkverpleegkiindige en m:aart.schappdlijk werker. Als in een wijkcentrum ook nog een fysiotherapeut, apotheker, verioskundiige of andere medewerkers éeémsm&n, zal van geval tot geval worden bekeken of de totale bijdrage moet wonden verhoogd.

plaatselijke kruisverenigingen en de instellingen voor algemeen maatschappelijk werk zegt de staatssecretaris, dat samenwerking van verschillende beroepsoefenaren van groot belang is omdat de problemen waarmee artsen en andere hulpverleners worden geconfronteerd vaak lichamelijke, psychische en sociale facetten hebben.

Onder een wijkgezondheidscentrum wordt in het kader van de subsidieregeling verstaan een vast samenwerIcingsverband van huisarts(en) wijkverpleegkundige(n), en maatschappelijk werkende(n). dat beschikt over een centraal adres met faciliteiten en outillage voor advies en hulp.

Er moet sprake zijn van èen vast samenwerkingsverband, dat in een geld. Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten minstens twee huisartsen en een maatschappelijk werker bij de samenwerking zijn betrokken. De maximum subsidie bedraagt ƒ30.000 per jaar gedurende ten hoogste vijf jaar.

De voorlopige stimuleringsregeling komt volgens de hoofdredacteur van „Medisch Contact", de heer F. A. Bol, voor een belangrijk deel tegemoet aan bezwaren die er de oorzaak van zijn dat wijkgezondheidscentra zo langzaam van de grond komen. In het algemeen zijn de kosten per ingeschrevene in een samenwerkingsverband binnen een centrum bijvoorbeeld hoger dan in een solopraktijk tengevolge van de duurdere huisvesting en inrichting en-de extra tijd die samenwerken eist.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.