+ Meer informatie

VPKB en evangelisch België bereiken overeenstemming

Gezamenlijke raad komt eindelijk van de grond

2 minuten leestijd

BRUSSEL - De synode van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) en de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België (FS) hebben een orgaan opgericht dat hen beide bij de overheid zal vertegenwoordigen. Deze Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst (Arpee) gaat vanaf 1 januari functioneren.

Dat beide groepen tot overeenstemming zijn gekomen, is een historisch feit. Sinds jaar en dag verschillen beide groepen van mening over de vertegenwoordiging van het protestantisme bij de overheid. Dit leidde begin 1998 tot de oprichting van de FS.

Tot op heden vertegenwoordigt de VPKB het protestantisme bij de overheid. Evangelische kerken en groeperingen vinden de VPKB echter onvoldoende representatief om het hele Belgische protestantisme te vertegenwoordigen. Zij willen ook zeggenschap.

Omdat het een absolute eis van de overheid is dat ze met één gesprekspartner voor het protestantisme te maken heeft, evenals bij het katholicisme het geval is, konden andere protestantse kerkgenootschappen geen directe relaties met de overheid onderhouden.

In deze situatie komt nu vanaf begin volgend jaar verandering. Dan zal er communicatie mogelijk zijn tussen de overheid en alle protestantse en evangelische denominaties via de Arpee.

Er is bijna vier jaar over deze vorm van samenwerking onderhandeld. Het aantal kerken dat via hun vertegenwoordigingen hierbij was betrokken, bedraagt bijna 500, met een totaal van ongeveer 140.000 personen. Beide synodes zullen op voet van gelijkheid in de nieuwe raad gaan werken. Kerken die niet zijn aangesloten bij een van beide synodes, hebben geen zeggenschap bij de overheid.

De Arpee is zuiver administratief. Op theologisch, ethisch en intern kerkelijk gebied behouden de denominaties volledige zelfstandigheid.

De nieuwe raad heeft als bevoegdheid de organisatie van het godsdienstonderwijs, het verzorgen van de protestantse radio- en tv-uitzendingen en het beheer van de verschillende aalmoezeniersdiensten. Ook zal de Arpee de dossiers behandelen van plaatselijke kerken die in aanmerking willen komen voor een door de staat betaalde predikantsplaats.

De Arpee zal bestaan uit een centrale raad en een hele reeks commissies, die elk een deel van de bevoegdheden zullen behartigen. In de statuten is erop toegezien dat er zowel in de centrale raad als in alle commissies een gelijkwaardige vertegenwoordiging gewaarborgd is van de beide 'vleugels' van het protestantisme, de synode van de VPKB enerzijds en de Federale Synode anderzijds.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.