+ Meer informatie

GODS ONUITSPREKELIJKE GAVE IN DE HEILIGE DOOP

2 minuten leestijd

J.A. Wormser zei het al in de 19e eeuw: ‘Leer de natie haren doop verstaan en waardeeren, en kerk en Staat zijn gered.’ Maar voor velen vandaag is de doop vaag en ongrijpbaar. Het gaat over beloften en verbond, maar wat betekent dit allemaal wanneer jongeren toch de kerk verlaten? Wat voor inhoud heeft dan de doop nog in hun leven?

Er zijn meer vragen: Hoe weten we nu echt dat de kinderdoop Bijbels is? Hoe moeten we tegenover de evangelische beweging de kinderdoop verdedigen? Nog moeilijker wordt het wanneer leden van onze kerk zich laten overdopen. Hebben ze niet een beetje gelijk, omdat na de doop van Johannes mensen ook de Christelijke doop toegediend kregen? En de Heere Jezus is toch ook besneden en later weer gedoopt? Wanneer ons gezegd wordt dat de doop door onderdompeling moet plaatsvinden, hoe reageren wij daarop?

Zijn we als ambtsdragers tegen dit soort vragen opgewassen? Hebben we een sterk antwoord of laten we ons maar intimideren?

Wat te denken van het opdragen van kinderen in plaats van hen te dopen? Zou dit niet een goed alternatief zijn in de Christelijke gemeente? De Heere Jezus zegende toch ook de kleine kinderen in Markus 10:16?

Maar wat betekent eigenlijk de doop? Is dat een teken van onze toewijding aan God of is het andersom? Of is het maar een symbool van beloften van God, die de Heere wil vervullen, als wij eerst aan bepaalde voorwaarden voldaan hebben? Of maakt de doop eigenlijk helemaal niets uit; je moet immers uitverkoren zijn om behouden te worden en de Heere moet je toch bekeren?

Deze vragen lopen dwars door gezinnen en families heen. Wat moet u dan op al deze vragen antwoorden? We kunnen er verlegen mee zijn.

Ds. G.R. Procee uit Middelharnis zal dit onderwerp inleiden op de jaarlijkse ambtsdragersconferentie. Aansluitend zullen wij met elkaar nadenken en spreken over deze vragen en antwoorden en elkaar zodoende opscherpen en van elkaar leren. De Heere geve Zijn onmisbare zegen.

HET COMITÉ

Landelijke Ambtsdragersconferentie 2013

Datum: zaterdag 23 maart

Duur: 10.30 – 15.00 uur

Plaats: CGK De Kandelaar, Meinsstraat 4a, 3862 AE te Nijkerk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.