+ Meer informatie

VNO uiterst kritisch over kabinetsplannen

Werkgevers gematigd optimistisch voor 1992

2 minuten leestijd

DEN HAAG - Het VNO is „buitengewoon ongelukkig" met de „dramatisciie" bijstelling van de kabinetsplannen in- """^

zake de wao en de ziektewet. Ook het begin deze week uitgestippelde inkomensbeleid voor de mensen met een uitke ring stuit bij de werkgeversorganisatie op ernstige kritiek.

Jaren zeventig

De werkgevers stemmen in met het loslaten van de koppeling, een punt waarop zij altijd al hebben aangedrongen. Rinnooy Kan had echter geen goed woord over voor de wijze waarop compensatie wordt geboden. De beperking van de inflatiecorrectie veroorzaakt nivellering. De VNOvoorzitter vindt het onjuist het belastingstelsel hiervoor te gebruiken. „Het kabinet staat op deze manier met de rug naar Europa en met het gezicht naar de jaren zeventig", zo merkte hij op. Het verbond pleit voor een alternatieve fiscale maatregel, te weten een btw-verlaging. Daarvan profiteert elke burger in gelijke mate.

Rinnooy Kan verweet het kabinet verder een centralistische filosofie, omdat het vaststelt dat iedereen er eigenlijk nominaal niet meer dan 3 procent op vooruit mag gaan. Hij herinnerde eraan dat het noemen van een percentage in de praktijk een bodem legt bij de cao-onderhandelingen. De werkgevers zien voorlopig geen aanleiding voor overleg met het kabinet. Een eventueel najaarsoverleg kan in hun ogen pas zinvol zijn na de algemene beschouwingen in Tweede Ka

Enquête

Rinnooy Kan presenteerde verder het resultaat van een enquête onder 500 directeuren. Daaruit blijkt dat zij tamelijk positieve verwachtingen hebben met betrekking tot de gang van zaken in 1992. Zo rekent 40 procent op een verbetering en 10 procent op een verslechtering van het rendement. „Onze achterban is niet somber, maar gematigd optimistisch", aldus Rinnooy Kan. Hij verzette zich tegen de opvatting dat het slecht gaat. Die „Haagse beeldvorming" vloeit volgens hem voort uit de problematiek van het overheidstekort en de hoge belasting- en premiedruk en staat los van de algemene economische situatie, al vlakt de groei volgend jaar wel af.

Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan de helft van de ondernemers een tekort ervaart aan mensen met een Ibo-opleiding. In de bouw betreft dit zelfs 90 procent van de ondernemers. Bovendien laat de kwaliteit van betrokkenen te wensen over. De praktische vaardigheid schiet veelal te kort, zo luidt het oordeel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.