+ Meer informatie

Bouwnnijverheid nog ==^=

Minder consumeren, meer investeren noodzakelijk diep in de zorgen uit Midden-Oosten

5 minuten leestijd

SCHIPHOL — Een door het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) georganiseerde handelsmissie naar het MiddenOosten heeft voor een bedrag van zeker vijf miljoen gulden aan orders opgeleverd.

*»• ... (Van onze binnenlandredactie} C^ SCHIPHOL — Een door het NeDEN HAAG — Er is nog geen sprake van een verbetering in de slechte situatie van de bouwnijverheid. De stijging van nieuw ingeschreven werklozen zet zich voort. Tussen 1 maart en 10 april waren dat er 11.200, tegen 6780 in dezelfde periode van het vorige jaar. In 1980 gingen 962 bouwonddernemingen failliet. Dat aantal circuleerde vorige jaren rond de 500. ,,Wij maken ons grote zorgen", aldus gisteren de heer G. J. Tiemstra, voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB).

De werkloosheid in de bouw heeft een groot uitstralingseffect. Vast staat dat op iedere twee ontslagen bouwvakkers één werknemer in de toeleverende sector zijn baan verliest. In het pas uitgekomen jaarverslag van de AVBB wordt nog eens uiteengezet dat een belangrijke oorzaak van de malaisee in de bouw de economische recessie is. De economische groei stagneerde in vrijwel alle geindustrialiseerde landen. Op internationaal niveau was het rentepeil hoog en nam de handel nauwelijks toe. Een en ander resulteerde in ongunstige inkomensverwachtingen, afnemende ruimte voor de overheidsbestedingen en oplopende rentestanden in het binnenland. De hypotheekrente schommelde het gehele jaar 1980 tussen de elf en twaalf procent. Bij een inflatie van zes a zeven procent betekent dat een reële rente van vijf procent, wat als zeer hoog moet worden beschouwd;

Als gevolg van deze factoren stagneerde de markt van koopwoningen, nam de voorraad onverkochte nieuwbouwwoningen toe en daalde de investeringen in bedrijfsgebouwen. Een bijkomend probleem was noe dat de overheidsinvesteringen verder onder druk kwamen te staan, waardoor de mogelijkheid van tot compensatie door extra bouwinvesteringen van de overheid afnam.

Plannen overheid

Ten aanzien van de eergisteren door staatssecretaris Biokx aan de Tweede kamer aangeboden structuurschema Volkshuisvesting zei Tiemstra het een goede zaak te vinden dat nu een acht jaren-programma is aangeboden. Juist continuïteit is voor de bouw erg belangrijk. ,,Een positief aspect in de nota vinden wij verder het noemen van de norm van 375.000 te renoveren woningen. Van deze renovatie kan een flinke stimulerende werking op de werkgelegenheid uitgaan". Vraagtekens zette de AVBB-voorzitter bij een aantal te- bouwen woningen van IIO.CKK). De meste prognoses gaan uit van 10.000 huizen méér. Een ander groot vraagteken is natuurlijk de financiering van de plannen. De staatssecretaris heeft daartoe een adviesaanvrage ingediend bij het Centraal planbureau.

Investeren
Tiemstra liet er echter geen twijfel verd ƒ 0,35-/ 0,42 per kg. weinig handel; exclusief BTW.

Vlas: Ongerepeld, goede kwaliteit, op auto geleverd ƒ 0,31-0,35 per kg, afwijkende partijen 0,20-0,30 per kg.; exclusief BTW. over bestaan dat de bouw alleen kan gedijen in een goed lopende economie. We zullen af moeten van de te hoge consumptie in ons land en de al maar oplopende overdrachtsuitgaven. Investeringen zullen weer voorrang moeten verkrijgen. In die hele operatie kan de bouwnijverheid een voorname rol vervullen. Deze bedrijfstak is een van de stabiliserende factoren in onze economie en vervult daarin zelfs een vliegwielfunctie. De bouw verzorgt meer dan de helft van de investeringen in vaste activa. Mede door zijn niet gering uitstralingseffect verschaft de bouw een indrukwekkend stuk werkgelegenheid. Al deze krachten te mobiliseren binnen een nieuw gedurfd politiek scenario is de opgave waarvoor we in dit land worden gesteld. Opvallend is dat de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt wel heeft geleid tot een hogere produktie per werknemer. Ook het ziekteverzuim daalde aanmerlijk, van 16 naar 12 procent. Ondanks de huidige problemen doorgegaan met de werving en opleiding van schoolverlaters, waarbij getracht zal worden deze jongeren zoveel mogelijk zekerheid te geven.

Dit heeft de leider van de missie, de heer J. A. C. Vos, directeur van het Instituut Midden-Oosten van het NCH na zijn aankomst uit Koeweit op Schiphol meegedeeld.

Achttien Nederlandse bedrijven waren in de missie vertegenwoordigd. Tijdens de reis, die drie weken heeft peduurd, zijn Djedda, Riad en Dahran m Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit bezocht.

Deze missie was de vierde die het NCH sinds de eerste Holland Expo van 1979 naar het Midden-Oosten heeft georganiseerd. Deze reizen worden door het ministerie van economische zaken voor veertig procent gesubsidieerd, hetgeen neerkonlt op vierduizend gulden per deelnemer. Hoewel de Nederlandse industrie in het MiddenOosten een goed klimaat om zaken te doen ontmoet, is de marktverkenning volgens Vos heel moeilijk. ,,De formule voor de opzet van deze missies heeft bewezen zeer goed te werken", zo zei • Drs. G. H. B. Verberg, prof. dr. P. Korteweg en J. Lanser zijn tot commissaris van de Nederlandsche Middenstandsbank benoemd. Als commissaris traden af dr. M. Ruppert wegens het bereiken van de gestelde leeftijdsgrens en, dr. W. A. van de Garde wegens zijn pensionering bij het Ministerie van Economische Zaken.

WATERHOCXaTEN
hij. Hij stelde dat met deze reis is behii. Hii stelde dat met deze reis is 1 wezen dat de op de export gerichte middelgrote bedrijven in het MiddenOosten ,,zeer goed aan de bak kunnen komen". Met name voor deze bedrijven achtte Vos een verdere uitbreiding van hun activiteiten in het MiddenOosten zeer wel mogelijk.

*konstanz 377 plus 1, Rhelnfelden 317 min 2, Maxau 561 min 7, Plochingen 138 min 6, Mannheim 403 min 10, Stelnbach '156 plus 7, Malnz 378 min 9, Bingen 238 min 8, Kaub 295 min 7, Trier 331 plus 21, Koblenz 301 min 3, Keulen 397 min 7, Ruhrort 469 min 9, Lobith 1097 min 6, Pannerdense kop 1063 min 6, Nijmegen 888 min 3, IJsselkop 951 min 5, Eefde Ussel 490 min 4, Deventer 361 min 8, Katerveeer 85 min 5, Monsin geen opgave, Borgharen, 3904 min 51, Belfeld 1158 min 4, Grave beneden de sluis 518 onv. XXX veranderden weinig.

Bij de uitgevers trok Elsevier-NDU zeventig cent aan op f 136,50. De bouwers waren licht verdeeld. Zo raakte Volker-Stevin veertig cent kwijt op f 20,50, terwijl HBG er veertig cent bijsprokkelde op f 70,40. pgem noteerde onveranderd f 7,10.

Verder moest Nedlloyd nog een flinke veer laten. Het fonds zakte maar liefst f 2,50 op f 122.

De obllgatlemarkt was nagenoeg onveranderd. Ook hier was de i activiteit niet om over naar huls te schrijven. i

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.