+ Meer informatie

Gezondheidszorg niet alleen overheidszaak

Meuleman (SGP) in Eerste kamer:

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De drie CDA-fracties in de Eerste kamer (KVP, ARP en CHU) willen dat de wetgeving op het departement van Volksgezondheid beter wordt ter hand genomen. ,,Met het huidige wetgevend programma loopt het slecht", zo constateerde dinsdag de KVP-senator De Vreeze. Volgens hem ligt daarin de oorzaak dat de noodzakelijke vernieuwing en versterking van het systeem van de gezondheidszorg in ons land ,,in de lucht blijft hangen".

In het dinsdag begonnen debat over Volksgezondheid bekritiseerde de heer De Vreeze het ontbreken van een wettelijke regeling voor gezondheidsvoorzieningen, voor de ziektekostenverzekering en voor de gezondheidszorgtarieven. Hij zei, dat nu het tijdperk van nota's en voor-ontwerpen van wet moet worden afgesloten. Er zal — naar zijn mening — met de grootst mogelijke voortvarendheid aan de wetgeving gewerkt moeten worden. De CDA-fracties stellen zich op het standpunt, dat de voorbereiding van die wetgeving moet worden opgedragen aan regeringscommissarissen.

De heer Meuleman (SGP) sprak in verband met de zaak Bloemenhove de wens uit, dat minister Van Agt niet van zijn ingenomen standpunt zal afwijken, opdat hij als minister en ook de Kamerleden vrij mogen zijn van het bloed van ongeboren levens, dat wordt vergoten. Ziet de regering maar leidelijk toe? Waat gaat het heen met ons land en volk als het recht ontbreekt en het onrecht gaat zegevieren? zo vroeg spr. zich af.

Veel te veel op allerlei terrein en ook in de gezondheidszorg is de dienstverlening een zaak van de overheid geworden, aldus de heer Meuleman, die meende, dat de verzorging niet meer wordt gezien vanuit de Bijbelse norm: Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Er zal meer bereidheid moeten zijn om elkaar te helpen en wel te doen uit liefde en bewogenheid.

Fluoridering

 De SGP'er vroeg minister Vorrink spoedig de vergunningen in te trekken van die gemeenten, die de fluoridering van drinkwater ook nu nog niet willen stopzetten.

Het Kamerlid Schwarz (D'66) deed de suggestie om „langzamerhand" eens de etiketten van protestants-christelijk en/of rooms-katholiek voor ziekenhuizen en verzorgingstehuizen te laten vallen. De verschillende zuilen op dit terrein zouden — naar zijn mening — moeten worden opgeheven.

De VVD-er De Jong bepleitte besparingen in de gezondheidszorg door o.m. bekorting van de opnameduur in ziekenhuizen, een vermindering van de hoeveelheid voorgeschreven geneesmiddelen en door een beperking in de variëteiten van geneesmiddelen. Ook vroeg hij zich af, of niet volstaan zou kunnen worden met twee ziekenfondsen in plaats van de ongeveer honderd die ons land thans telt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.