+ Meer informatie

Nu of nooit!!

Belangrijke besluiten

3 minuten leestijd

'Het duurt allemaal veel te lang! Wanneer komt die krant nu eens uit, zo er ooit nog iets van komt?' Zo luidde onder het motto 'Beter laat dan nooit' het hoofdartikel van ons vorige Voorlichtingsblad, het blad dat opening van zaken gaf ten aanzien van de oorzaken van heel het trage verloop.

De uitwerking van dat artikel was tweeërlei : sommigen bleven volharden in een lijdelijk afwachtende houding (een bewijs van weinig realiteitsbesef), anderen sloegen spontaan met ons de handen ineen. Resultaat dat het aantal abonnees opliep tot 16.000.

Reden tot grote dankbaarheid. Ook steunden velen ons naar vermogen door het nemen van aandelen.

En nog is het Dagblad er niet

Geen wonder, daar we zo lang op bovengenoemde resultaten moesten wachten, alvorens op verantwoorde wijze de beslissende besluiten te kun_ nen nemen. Van alle zijden werd er met kracht op aangedrongen. Men noopte ons haast tot de uitspraak: Nu of nooit! Wij hebben ons - in het besef van onze nietigheid en afhankelijkheid van Gods voorzienige leiding - deze uitspraak niet durven permitteren. Zij klînkt te dwingend; maar een waarlijk Reformatorisch Dagblad zullen wij alleen als een geschenk van Boven moeten ervaren.

Maar ook de menselijke faktor in deze zaak is door ons overwogen. De tijden snellen voort; verval en afval nemen toe. Zal er straks nog een mogelijkheid bestaan voor een Reformatorisch Dagblad? De tijd dringt. In dat licht kunnen we zeggen en hebben we ook gezegd: Nu of nooit!

Samenwerking

Juist in deze tijd zal ons dagblad vooralsnog niet florissant zijn. Het bestuur heeft daarom kontakten gelegd met drukkerijen, teneinde een vorm van samenwerking te vinden, hierin bestaande dat een gevestigd drukkersbedrijf VOOr ons in opdracht de technische zijde verzorgt, terwijl wij nochtans volledige zelfstandigheid behouden, met name wat betreft de inhoud van het dagblad. Het bestuur kon tot onze vreugde hierin slagen door het afsluiten van een kontrakt met WEGENER'S COURANTEN CONCERN N.V. TE APELDOORN. Als gevolg van deze overeenkomst zal ons bedrijf gevestigd worden te Apeldoorn, waar wij - dankzij de spontane medewerking van WEGENER'S CONCERN - ook bedrijfsruimte beschikbaar mochten vinden.

Direkteur

Op een andere plaats in dit blad kunnen wij u bovendien de verheugende mededeling doen, dat we erin mochten slagen een DIREKTEUR te vinden in de persoon van de heer K. BOKMA te Sappemeer. Voor de overige functies kunnen thans - in samenwerking met de nieuwe direkteur - de lopende sollicitaties in behandeling worden genomen, welke helaas lange tijd moesten worden aangehouden. Het is daarbij een aangename gedachte, dat er sollicitanten zijn uit de gehele gereformeerde gezindte, zodat van eenzijdigheid geen sprake kan zijn, maar integendeel het Reformatorisch Dagblad een verbindend element mag zijn.

Verschijningsdatum

Voorts moet het ons strekken tot nederige dankerkentenis, dat het bestuur vrijheid kon vinden om in aan_ sluiting op bovengenoemde verheugende vorderingen, thans ook de verschijningsdatum te bepalen. Wel moeten we nog éven het geduld van onze abonnees en trouwe helpers op de proef stellen. Waarom? Dat kunt u lezen in het artikeltje 'De Verschijningsdatum', waarnaar wij u gaarne verwijzen.

Tenslotte . . .

Tenslotte mene niemand dat we er nu zijn! Bij herhaling mogen we een ieder die het beginsel liefheeft opwekken om ons met woord en daad te steunen: beveel ons aan, win abonnees, neem een aandeel, stuur een gift. Dat mag toch wel voor een zó groot geschenk: een REFORMATORISCH DAGBLAD? !

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.