+ Meer informatie

Christenen ernstig verdrukt in SU

RAPPORT VOOR CENTRAAL COMITÉ

3 minuten leestijd

ZÜRICH — Een Interconfessionele studiegroep heeft de Wereldraad van kerken in Genève opgeroepen zich In te zetten voor de verdrukte christenen in de Sovjet-Unle. Dit blijkt uit een rapport dat de studiegroep dinsdag in Zürich heeft gepubliceerd. In het rapport heet het dat de Wereldraad van kerken niet kan zwijgen wanneer zovele christenen uit de Sovjet-Unle een beroep doen op de kerken hun te steunen omdat de elementaire mensenrechten worden geschonden.

Het rapport, getiteld „De Oecumenische raad en de Sovjet-Unie", is bedoeld als aanvullend materiaal voor de bijeenkomst van het Centrale comité van de Wereldraad van kerken. Deze bijeenkomst begint dinsdag in Genève en zal negen dagen duren. Ze houdt zich voornamelijk bezig met de mensenrechten en de godsdienstvrijheid in de Oosteuropese landen, gezien tegen de achtergrond van de een jaar geleden in Helsinki getekende slotakte van de Europese veiligheidsconferentie.

Aan de samenstelling van het rapport is meegewerkt door de organisatie "geloof in de tweede wereld" in Zürich, het Engelse Keston-college en het interacademisch instituut voor missiologisch en oecumenisch onderzoek in Utrecht. Aan de hand van analyses en documenten poogt het rapport te verduidelijken hoe ver theorie en praktijk van geloofsuitoefening in de Sowjet-Unie uit elkaar liggen.

Basisprincipes

De samenstellers van het rapport menen dat de geloofsdiscriminatie in de Sovjet-Unie niet alleen moet worden bezien vanuit de wetgeving ten aanzien van de kerken, maar ook op grond van de communistische basisprincipes betreffende staat, recht, maatschappij en vrijheid. Ter verduidelijking gaat de studie bijvoorbeeld in op de in de Russische grondwet vastgelegde gewetensvrijheid. Deze wordt in de Russische interpretatie dialektisch begrepen als middel tot vernietiging van de religie. Het religieuze begrip gewetensvrijheid wordt echter niet geduld.

Wie daarom in de Sovjet-Unie de onderdrukking van gewetensvrijheid aan de kaak stelt wordt geboekstaafd als een belasteraar van het Sovjet-systeem en loopt het gevaar zwaar te worden gestraft.

Ook de in de grondwet verankerde „scheiding van kerk en staat" blijkt in de praktijk het tegendeel op te leveren. De totale beschikkingsmacht en controle van de socialistische staat over elke aaneensluiting van burgers laat een konsekwente scheiding van kerk en staat ook helemaal niet toe. Het duidelijkst wordt dit "totale staatssysteem van voogdijschap, het aan de leiband houden en toezicht uitoefenen", door het recht dat de autoriteiten bezitten hun niet welgevallige gekozen leden uit te sluiten van bestuurlijke organen van religieuze gemeenten.

Seraphim

Tot de documenten behoort een geheime beschikking van metropoliet Seraphim waarin hij de geestelijken van het diocees Moskou beveelt dat in predikaties geen politieke of maatschappelijke kwesties mogen worden behandeld. Onder dreiging van strenge disciplinaire straffen wordt ook geëist dat de priesters zich streng houden aan de staatswetten over de kerken.

Een groep jonge leden van de Russische-orthodoxe kerk, die in 1974 begon met de organisatie van cursussen over godsdienstig filosofische onderwerpen, is inmiddels door de autoriteiten in de Sovjet-Unie opgeheven. Volgens, de wetgeving in de Sovjet-Unie moet het christelijke leven zich beperken tot de liturgische dienst.

Naar de stichting "geloof in de 2e wereld" te Küssnacht in Zwitserland uit de Sovjet-Unie verneemt werden de leden van de groep door dp politie verhoord. Hun huizen werden doorzocht. Deelnemers aan de cursus werden op straat in elkaar geslagen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.