+ Meer informatie

Boekbespreking

2 minuten leestijd

Tifdsein, maandorgaan van de Christelijke Gereformeerde jongerenbond.

De redaktie van dat orgaan biedt het eerste exemplaar ter kennisneming aan, deelt mede, dat het een informerend karakter in een frisse opmaak krijgt, bij de tijd wil zijn en wil aangeven hoe laat het is.

Het is moeilijk om al een goed oordeel te vormen over de inhoud van het blad. Het eerste nummer bevat o.a. een artikel van J.H.V., getiteld: een nieuwe naam, verder artikelen over Lsd, over Johannes’ preek en over reizen. die gemaakt kunnen worden. Het geeft informatie over enkele zaken en een paar boekbeoordelingen. De laatste bladzijde staat vol met advertenties.

We willen ons beperken tot enkele opmerkingen.

De noodzaak van de wedergeboorte, van het werk Gods in hart en leven komt niet naar voren. De Heere Jezus spreekt ervan tot Nicodemus. Ons doopsformulier begint ermee. Onze belijdenis getuigt ervan. De voorrechten zijn vele, de roeping is ernstig, deverantwoordelijkheidgroot, maar de werking van de Heilige Geest noodzakelijk. Dat moet ook onze jeugd leren verstaan.

In het artikel over Johannes’ preek lezen we o.a.; „Wie denkt, dat de bekering een voorwaarde is voor het heil van het Koninkrijk, vergist zich. Preeies andersom: het heil van het Koninkrijk is voorwaarde voor bekering. Dus niet: je moet je bekeren om vervolgens het heil te ontvangen, maar het heil bestaat daarin datjeje bekeren mag. De oproep om eindelijk eens te doen wat God al zo vaak heeft gevraagd, is zelf een stuk van het heil. Het behoort bij de voorbereiding van het „weltoegeruste volk”.

Deze wijze van voorstelling neemt de ernst van de prediking: bekeert u, weg. De uitwendige roeping behoort wel tot de weldaden van Christus, maar is niet genoeg. Alleen toch de zaligmakende roeping, eveneens vrucht van Christus’ verdiensten, doet delen in het heil van het Koninkrijk, nL de verzoening met God. De bekering is eis krachtens de uitwendige, maar gave door de inwendige roeping.

Laten we dit onderscheid ook onze jongeren goed voor ogen houden. Anders kweken we een geslacht, dat niet meer weet van het werk Gods in het hart.

En dan: waarom vinden we ook hier aanhalingen uit Gods Woord naar de nieuwe en niet naar de Statenvertaling?

We hopen, dat de redaktie van tijdsein met deze opmerkingen rekening wil houden. Dan kan het een blad worden, dat we bij onze jeugd kunnen aanbevelen. Het blad kost f 7,50 per jaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.