+ Meer informatie

Leiderdorp

3 minuten leestijd

In Leiderdorp zullen de gevolgen van de komst van de HSL wellicht het schrijnendst zijn. McGillavry laakt ook op dit punt de berekeningen van Rijkswaterstaat. „Volgens hen moeten er ongeveer honderd huizen afgebroken worden in Leiderdorp. Daarnaast moeten kerk en verenigingsgebouw van de gereformeerde gemeente verdwijnen, terwijl in Zoetenvoude behalve een aantal huizen ook een rooms-katholieke kerk tegen de vlakte moet.

Wij zeggen aan de hand van berekeningen van experts dat er in Leiderdorp wel 700 a 800 huizen in de gevarenzone liggen. In de buurt van rivieren zijn huizen vaak niet onderheid, want ze staan op een kleiplaat. Aanleg van een spoordijk betekent een enorme zandlaag op die kleiplaat. Je krijgt dan een puddingeffect: als je op een pudding duwt, blubbert hij aan alle kanten over de rand van het bord. Zo zal het zand de klei wegduwen. Honderden huizen zullen zo omhoog worden gedrukt. Sommige huizen zullen compleet uiteenvallen, bij andere zullen er scheuren in de muren springen.

Van schadevergoedingen verwachten we niet veel. Er is een vergoeding voor degenen die hun huis kwijtraken, maar Rijkswaterstaat wil geen precedenten scheppen en heeft dus al gezegd dat we ons daarbij niet te veel moeten voorstellen. En de planschadevergoeding is moeilijk vast te stellen, omdat je niet precies weet hoeveel de waarde van de huizen die in de buurt van de spoorlijn blijven staan, vermindert". mensen heen moeten". Ons is ook verteld dat om veiligheidsredenen de lijn wat verder van de rijkweg af komt te liggen. Dat betekent dat er nog meer huizen wegmoeten.

Daarbij komt de geluidshinder. Als er 2 dBa bijkomt, is dat al een verdubbeling van de voor een woonwijk maximum toegestane geluidssterkte. De HSL veroorzaakt als hij langskomt even een geluidspiek van 95 dBa. Dat ligt tegen de pijngrens aan. En dat drie of vier keer per dag, terwijl de NS al voorziet dat de HSL in de toekomst vaker voorbij zal komen. Bedreigd bedehuis. Foto RD omdat bij deze hoge snelheden het lawaai op de bovenleiding het lawaai op de rails nog overtreft. Dus al met al worden brug en dijk met het geluidsscherm meer dan zestien meter hoog... Ik denk dat het eind een beetje zoek is.

De minister heeft inmiddels de mogelijkheid geopperd om voor het gedeelte door Leiderdorp een tunnel aan te leggen, maar Rijkswaterstaat heeft al aangekondigd dat te zullen bestrijden, omdat een tunnel veel te duur is". nister is van plan eind dit jaar of be-,; gin volgend jaar een tracé te kiezen. Ï Daarna is het woord aan de Tweede' Kamer, waarna de beslissing rondmei 1992 zou moeten vallen. Wij vin-« den echter dat geen besluit genomen' kan worden zolang niets bekend is. over de toekomstige verbreding vanj; rijksweg A-4. Op vragen daarovers van het WD-kamerlid mevrouw Jorritsma heeft de minister inmiddels geantwoord dat deze twee problemen^ inderdaad op elkaar afgestemd zuilenworden". '

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.