+ Meer informatie

Zoveel hoofden ....

2 minuten leestijd

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van Terdege. Uw bijdrage mag niet langer zijn dan 175 woorden en moet voorzien zijn van de titel van deze rubriek en uw naam en adres. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat wij met de inhoud daarvan instemmen. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen bepaalde reacties in te korten of niet te plaatsen.

Voornamen
Ik heb vorig jaar een onderwerp over New Age van ds. Koppelaar te Kinderdijk gehoord. Hierin werd uitgebreid gesproken over het Network waarin geen standen of eerbied voor ambten meer past, bijv. oudere mensen en dr. of mr. worden bij de voornaam genoemd. Ds. Koppelaar waarschuwde ernstig tegen deze Network of New Age rage die zeer gevaarlijk is.

Nu gaat dit steeds meer (jammer genoeg) ook in Terdege gebeuren, bijv. Dr. van Balen wordt Dr. Frank van Balen, Terdege no. 5 blz. 7. Ds. R. Blok wordt op blz. 14 gewoon Piet Blok. Jammer, dat onze jeugd en ook alle andere lezers hiermee geconfronteerd worden. Al zegt iemand dit in een interview, dan houdt dat niet in dat wij dit op papier moeten zetten, dit geeft ergernis.

Geachte Terdege, wij verzoeken u vriendelijk niet met deze New Age beweging mee te doen (al gebeurt het langzaamaan). Maar het rechte spoor proberen te handhaven en ook vooraan te zetten. J.H. Pelleboer in plaats van Jan H. Pelleboer, want weinig mensen zullen met hem vroeger geknikkerd hebben.

A. Mourits,
Oud-
Beijerland

Verantwoording

Naar aanleiding van het gesprek dat ik hield met journalist H. de Vries van Terdege wilde ik graag een en ander corrigeren. Ik moet mij hebben laten ontvallen dat de Barneveldse Krant een puur wereldse krant geworden is, waar onze meditatie voor de vrijdagavond-editie, die ik jarenlang verzorgde, niet meer geaccepteerd kon worden.

Door een uitlating in een boekbespreking onzerzijds, waarin ik stelde dat, doordat veel Nederlanders niet meer werken wilden, buitenlanders in het werkproces moesten worden opgenomen, werd aan enkele rode scribenten gelegenheid gegeven via ingezonden stukken hun gal te luchten. Daarna ging het steeds moeilijker onze pennevruchten af te leveren. Om die reden heb ik mij zeker de zinsnede laten ontvallen dat de Barnevelder Krant wat verlinkst was.

Graag wil ik die aantijging vereenvoudigen door te stellen dat het te wijten was aan een vleugje oppervlakkigheid, waardoor onze bijdragen niet meer gewaardeerd werden. De B.K. is als zovele andere bladen van algemene strekking. Zij gaat dan uiteraard niet uit van een bepaald christelijk principe. Maar dat betekent wel dat men een bepaalde groepering niet mag verwaarlozen.

Daar gaat het in deze discussie om. Intussen wordt een behoorlijke pagina gewijd aan kerkelijke aangelegenheden. Daarom is de B.K. niet minder geworden dan vroeger. Dat er zich dingen wijzigen is een normale zaak.

Jac. Overeem,
Barneveld-Voorthuizen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.