+ Meer informatie

Liturgica

2 minuten leestijd

1. Formulieren

De synode besloot:

a. de tekst vast te stellen van het formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen (zie blz. 48);

b. idem van het formulier om de Heilige

Doop te bedienen aan volwassenen (zie blz. 50);

c. idem van het formulier voor de bediening van het Heilig Avondmaal (zie blz. 53);

Liturgica - Verhouding tot andere kerken

d. idem van het formulier voor de bedie-ning van het Heilig Avondmaal in de tweede dienst (zie blz. 58);

e. de sub a, b, c en d genoemde formulieren vrij te geven voor gebruik in de ere-dienst;

f. deputaten op te dragen te zorgen voor uitgave in eenvoudige vorm van de vastgestelde formulieren en deze aan de kerkeraden te doen toekomen en verkrijgbaar te stellen;

g. opnieuvi’ deputaten te benoemen met de opdrqcht voort te gaan met de herzie-ning van de liturgische geschriften vol gens de opdracht van de generale syno-de van Zvk’olle/Apeldoorn 1965/66 en Hilversum 1968/69 en de resultaten daarvan vóór september 1973 aan de kerkeraden, classes en particuliere syno-den te doen toekomen.

2. Berijmde Schriftgedeelten

De synode besloot:

a. de opdracht aan deputaten betreffende berijmde schriftgedeelten te continueren;

b. met het oog op de selectie berijmde schriftgedeelten te participeren in de in-terkerkelijke stichting voor het kerklied onder de uitdrukkelijke bepaling, dat de synode zich het recht voorbehoudt het materiaal zelfstandig te beoordelen, c.q. te aanvaarden of af te wijzen.

3. Psalmberijming

De synode besloot:

a. geen uitspraak te doen ten aanzien van de psalmberijming die moet worden ge-bruikt;

b. de keïken er op te wijzen dat het ge-bruik van een berijming met wijsheid dient te geschieden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.