+ Meer informatie

Energiebesparing gewenst

3 minuten leestijd

De Centrale Raad voor Milieuhygiëne is het niet eens geworden over de maatregelen die Nederland zou moeten nemen bij de bestrijding van het broeikaseffect. De meerderheid vindt dat de regering verder moet gaan dan zij zich nu heeft voorgenomen. Een minderheid meent dat dat niet haalbaar is.

Ongetwijfeld hebben we hier te maken met een wereldomvattend probleem. Het helpt erg weinig als Nederland heel strikte normen gaat hanteren ten aanzien van de uitstoot van kooldioxyde, als andere landen het helemaal af laten weten. Luchtvervuiling trekt zich nu eenmaal niets aan van nationale grenzen.

Maar dat mag er ook niet toe leiden dat ieder land wacht tot zijn buurman het goede voorbeeld geeft. Er zijn internationale afspraken nodig, waarbij geprobeerd moet worden om iedere keer weer een stapje verder te komen.

Daarbij is er met name in Oost-Europa veel te doen. Daar heeft men zich de afgelopen decennia van de milieuvragen nooit veel aangetrokken. Vanuit de marxistische ideologie werd vooral de beheersing van de natuur beklemtoond. Communistische leiders hadden vanouds een grote voorliefde voor zware industrie. Hoe meer hoogovens en staalfabrieken er stonden, des te groter de vooruitgang. Het feit dat alle industrieën staatsbedrijven waren, belemmerde ook een effectieve controle door de staat op de milieuhinder en -schade die zij veroorzaakten. Thans vormen de milieuzorgen een belangrijk onderdeel van de hele economische omschakelingsproblematiek waar men in Oost-Europa mee te maken heeft. Westerse hulp is daarbij onmisbaar en zeker voor zover het milieumaatregelen betreft, ook in ons eigen belang.

Daarbij geldt dat het gunstig effect van bepaalde milieu-investeringen in Oost-Europa veel groter is dan bij ons. Zaken als energiebesparing staan daar immers nog in de kinderschoenen. Dat betekent dat er in die landen veel te bereiken is met betrekkelijk eenvoudige ingrepen. Ingrepen die ook het milieu in West-Europa ten goede komen.

Tegelijkertijd is het een feit dat, zelfs bij toepassing van allerlei strenge milieuvoorschriften, een verdere stijging van de welvaart milieubelastend werkt. Dat geldt voor West- en Oost-Europa, het geldt voor de VS en voor China. Als alle Chinezen zich het consumptiepatroon konden veroorloven van de gemiddelde Amerikaan, dan zou de milieuvervuiling nog veel erger zijn en de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen in de wereld nog veel sneller gaan.

Het mag dan zijn dat de Oostduitse Trabantjes erg stinken en het milieu veel meer vervuilen dan een Westduitse auto, maar als over een aantal jaren de autodichtheid in Oost-Europa (inclusief de Sowjet-Unie) net zo groot zal zijn als bij ons, dan heeft dat op milieugebied allerlei negatieve effecten.

Alles bij elkaar betekent dat wel dat milieuzaken vooral in internationaal verband bezien moeten worden. Het is niet zinvol om in Nederland zeer strenge normen te hanteren ten aanzien van de uitstoot van kooldioxyde (wat hoge kosten met zich mee zal brengen) als daar in de omliggende landen veel makkelijker over gedacht wordt of men daar gewoon het geld niet heeft om zulke hoge eisen te stellen. Wat dat betreft is het regeringsbeleid reëler dan het standpunt van de meerderheid van de Raad voor de milieuhygiëne.

Daarbij blijft het prijsmechanisme een waardevol sturingsinstrumenti Wie wil bevorderen dat particulieren en bedrijven zuinig omspringen met energie, moet die energie duurder maken. Dat geldt voor West-Europa, maar ook voor de landen in het Oostblok. Zo zou het eveneens van grote betekenis zijn wanneer er een einde kwam aan de lage benzineprijzen in de VS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.