+ Meer informatie

Fanatieke mensen brengen leven in de brouwerij maar...

4 minuten leestijd

Het is goed dat er mensen zijn die een beetje fanatiek zijn. Ik denk aan mannen en vrouwen die zich met hart en ziel -soms een tikkeltje overdreven- inzetten voor een bepaalde zaak. Stel je voor dat ze er niet waren. Dan zouden er heel wat verenigingen ophouden te bestaan. Er zou geen wetenschappelijk proefschrift -wat een klus!meer geschreven worden. Als er geen fanatieke mensen waren, zou alles bij het oude blijven, of andersom, we zouden veel vernieuwingen klakkeloos overnemen. Fanatieke mensen zijn dikwijls gangmakers, volhouders of waakhonden. Dat is goed. De grote massa van de mensen is lauw en vindt alles wel best. Fanatieke mensen zijn tenminste vurig. Door hen komt of blijft er leven in de brouwerij. Het kan ook te bar worden. Een tijdje lekker fanatiek studeren is goed. Dan blijft de gang in de studie. Het is echter vervelend als iemand werkelijk altijd aan het studeren is en nooit voor iets anders tijd heeft. Dat is meer dan "soms een tikkeltje overdreven". IJveren voor de vrouwenvereniging is prachtig. Dag en nacht ervoor bezig zijn, is niet leuk meer voor de familieleden. Die zien moeder bijna nooit thuis. Het kan zinvol zijn om te protesteren tegen besluiten van de gemeenteraad. Erover blijven zeuren -tot bij de Kroon toe- nadat de zaken goed zijn uitgelegd, is soms kinderlijk eigenwijs. Wat is fanatisme? Het is een kruising van moed en beperktheid. Fanatieke mensen zijn moedig. Ze durven hun mond open te doen. Ze houden dapper vol. Ze zijn echter ook beperkt. Hun aandacht gaat uit naar die ene zaak die ze belangrijk vinden. Fanatisme wordt hinderlijk als de beperktheid overduidelijk is. Simpel gezegd: een fanatiek mens is lastig als hij oogkleppen op heeft. Hij denkt maar aan één ding en is niet in staat om het betrekkelijke van zijn eigen visie in te zien. Met zulke fanatieke mensen is het lastig discussiëren. Ze hameren steeds op hetzelfde aambeeld en staan niet open voor de mening van anderen. Dat fanatisme een kruising is van moed en beperktheid, zie je op een vreselijke manier bij fundamentalistische vrijheidsstrijders. Ze zijn moedig en tellen het gevaar voor eigen leven niet. Ze zijn zo overtuigd van het eigen gelijk dat ze bereid zijn met geweld hun zin door te drijven. Ze zijn te beperkt om de eigen visie te kunnen relativeren. Alles zetten ze op het spel om het eigen godsdienstige of politieke doel te bereiken. Dichter bij huis is die kruising tussen moed en beperktheid soms op te merken bij mensen met een hobby. Veel geld en tijd besteden ze aan de schapen, vogels of vissen. Ze slapen bijna op de groentetuin, zo dikwijls zijn ze er. Ze rijden naar Groningen om de laatste postzegel van de oude serie te pakken te krijgen. Dat is in zeker opzicht moedig.

Deze mensen staan voor hun zaakje en hebben er wat voor over. Ze brengen zelfs offers voor hun hobby. Tegelijk zijn zij soms beperkt bezig. Als dat zo is, merk je dat in de gesprekken. Te vaak gaan die over de hobby. Zij hebben moeite om over andere zaken mee te praten of hebben daarin gewoon geen zin. Je ziet het aan hun weekprogramma. Op maandag is er trainen en dus geen tijd voor een verjaardag. Neem de fanatieke amateur-marathonloper. Zijn vrije tijd, zijn gezinsleven, zijn eetgewoonten en zijn sociale contacten zijn onderworpen aan zijn sport. Wat een beperktheid! Zijn leven is teruggebracht tot één zaak: hardlopen. Beter: harder willen lopen dan anderen. Met dit laatste voorbeeld zijn we bij een belangrijke wortel van fanatisme. Veel fanatisme komt voort uit de angst om door anderen overtroffen te worden. Waarom maakt een man zo onnodig veel overuren? Omdat hij de beste wil zijn. Hij vreest de dag waarop zijn collega promotie maakt en hij niet. Waarom trainen sportHeden zo vaak? Om sneller te zwemmen of meer doelpunten te maken dan anderen. Waarom schrijft iemand tien boeken in vijfjaar tijd? Om te dienen? Dat kan. De belangrijkste drijfveer is bij een deel van de auteurs echter de wens om anderen te overtreffen. De strebers op school werken niet hard omdat ze het leuk vinden. Ze willen de beste van de klas zijn. Anderen willen de mooiste of grootste verzameling van iets hebben. Als ze zien dat de verzameling van de buurman groter is, worden ze nog fanatieker. Als er niet gescoord kon worden, was niemand fanatiek. Onderzoek uzelf!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.