+ Meer informatie

OPENING

3 minuten leestijd

Met de nodige spanning had het comité uitgezien naar de ambtsdragersconferentie die dit jaar gehouden is op 31 maart. Immers, de belangstelling voor deze conferenties liep in de afgelopen jaren sterk terug van 250 aanwezigen medio jaren negentig naar slechts 40 belangstellenden op de conferentie van vorig jaar. Groot was onze vreugde en dankbaarheid toen bleek dat ditmaal ongeveer 120 personen naar Nijkerk waren gekomen. In dit getal zijn inbegrepen de aanwezige leden van het comité, redactieleden van Ambtelijk Contact, de sprekers en journalisten van zowel het Nederlands als het Reformatorisch Dagblad.

Helaas konden niet alle comitéleden aanwezig zijn. Br. B. van den Boom was -voor het eerst sinds 1978! - afwezig omdat hij als begeleider deelnam aan een bootreis met gehandicapten. Br. M. Baan had zich afgemeld wegens verplichtingen die verband hielden met zendingswerk in Roemenië. De voorzitter van het comité, br. P. van Duijvenbode, moest verstek laten gaan wegens ernstige ziekte van zijn vrouw. De conferentie werd daarom geleid door br. E. J. Jansen.

OPENINGSWOORD

Als Schriftlezing had hij gekozen Lukas 22:14 - 34. Bij dit bekende gedeelte, dat zich afspeelt in de lijdenstijd, werd kort stilgestaan. In het bijzonder werden enkele lijnen getrokken naar het thema van deze conferentie: ‘Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk - de waarde(vermindering) van het christelijke gereformeerde kerkverband’.

In vers 15 geeft Jezus te kennen vurig verlangd te hebben naar het eten van het Pascha met zijn discipelen. Zijn leerlingen vertonen intussen onderling een grote verscheidenheid; te vergelijken met de diversiteit die ook in ons kerkverband wordt aangetroffen.

Uit de verzen 26 en 27, waar gewezen wordt op de taak die we als ambtsdragers hebben, komt de aansporing op ons af om onze dienst ten volle te verrichten.

In vers 32 wordt vervolgens vermeld dat Jezus voor Simon Petrus heeft gebeden met het oog op het in stand houden van zijn geloof. Een belangrijk gegeven, niet alleen voor de jongeren die binnenkort belijdenis van het geloof hopen af te leggen, maar ook voor wie dit reeds gedaan hebben. Belijdend christen zijn betekent voortdurend volharden in de goede keus die eenmaal gedaan mocht worden. De basis van ons geloof is daarbij niet onze keuze voor Hem, maar zijn hogepriesterlijk gebed voor ons.

Betreffende het broederlijk met elkaar omgaan als ambtsdragers werden uit de Heidelbergse Catechismus de vragen en antwoorden 104 en 112 voorgelezen. De aanwezigen werden opgeroepen om als broeders in gesprek te zijn en te blijven in plaats van slechts over elkaar te schrijven.

Na het gebed kreeg dr. Kater het woord om zijn inleiding te houden.

Br. J. Vuijk begeleidde op het orgel de liederen die tijdens de conferentie werden gezongen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.