+ Meer informatie

TER OVERWEGING

2 minuten leestijd

H.F. Kohlbrügge, Toevlucht en Gouden kleinood. Uitg., De Groot Goudriaan-Kampen 2004, 128 resp. 223 blz., € 16,90 resp. € 21,50

Van de bekende en nog altijd geliefde prediker uit de 19e eeuw ds. Kohbrügge (met een trema, in tegenstelling tot wat de uitgever ons laat zien) werden bovenstaande uitgaven uit het Kohlbrügge-archief gehaald. In het eerste boek wordt een aantal zaken uitgewerkt rond de Schrift, in het bijzonder toegespitst op persoon en werk van de drie-enige God en de verhouding wet-evangelie; in het tweede vindt u een aantal preken over psalmen (8, 13, 16, 23, 24, 32, 77 en 119). Voor beide boeken geldt: hier blinkt het goud van het geloof.

Prof.dr. W. van ’t Spijker, Bij Calvijn in de leer. Een handleiding bij de Institutie. Uitg. Den Hertog Houten 2004, 213 blz., € 18, 90.

Onze emeritushoogleraar kerkgeschiedenis dient ons nog altijd; deze keer met de bundeling van een aantal artikelen die eerder verschenen in In de rechte straat. Daarin wordt een schets van het leven van de Geneefse reformator gegeven, alsmede een bespreking van 19 thema’s van de christelijke leer, zoals deze in de Institutie verwoord worden. Nog altijd grijpt men naar dit standaardwerk, en deze handleiding is dan ook een welkom geschenk.

Ds. J.H. Velema, Het oog naar boven. Bemoediging bij het ouder worden, in eenzaamheid en ziekte. Uitg. Den Hertog Houten 2004, 114 blz., € 12,50.

Al eerder besprak ds. Velema iets van de thematiek die hierboven wordt genoemd. Op verzoek gebeurt dat nu opnieuw. De auteur zegt in het voorwoord dat hij na de ziekte en het overlijden van zijn vrouw de kracht en lust ontving om het boekje gereed te maken. Tegelijk mag men zeggen dat merkbaar is dat hij niet alleen óver de aangeroerde zaken spreekt, maar ook erúit. Dat geeft diepte aan het boek. Achereenvolgens komen aan de orde: uitgeschakeld, eenzaamheid, ziek zijn, de nachten, oud worden, bestrijding, op weg naar het levenseinde, rouwen, hoop en perspectief. En dat zal zeker bijdragen aan de wens van de auteur, namelijk dat de Here er zijn zegen over geven zal.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.