+ Meer informatie

Het prentenboek van de duivel!

4 minuten leestijd

Zo noemden we in ons laatste stukje over dat klaverjassen, het kaartspel. We deden dat in navolging van de „ouden”.

Het is wel opmerkelijk, dat juist toen we het vorige artikel klaar hadden, zonder dat het nog in „Bewaar het Pand” had gestaan, we opgebeld werden uit Antwerpen, en de vraag tot ons overkwam, wat nu eigenlijk de betekenis van het kaartspel was.

We hadden destijds daar wel eens een artikel over geschreven in een plaatselijk kerkblad, wat we zelf weer uit een ander kerkblad hadden overgenomen.

Dit was toen door mijn vraagsteller gelezen, maar hij wist er het rechte niet meer van. Vandaar: Ds., licht mij nog eens in?

We hebben dit gedaan.

Toen het artikel, bovengenoemd, in „Bewaar het Pand” was verschenen, kwam naar aanleiding daarvan een jonge vriend met de schriftelijke vraag, wat er nu eigenlijk in het kaartspel verkeerd was? Zijn moeder – z’n vader leefde niet meer ’ had hem ook al gezegd dat het uit de boze was, en z’n grootouders redeneerden in dezelfde trant. Maar zelf „zag hij niet zo zitten”. Vandaar dat hij het nu van mij, die het zo afkeurde, wel eens wilde weten wat het nu eigenlijk was.

We zijn blij, dat deze vriend ons deze vraag stelde en hebben ook hem persoonlijk van antwoord gediend.

Doch nu zijn er meerderen geweest, die zeiden: Ds., moet dit eigenlijk niet aan iedereen verteld worden? Kunt u het niet eens in „Bewaar het Pand” schrijven? Want onze kinderen moeten er voor gewaarschuwd worden. (Ik geloof van „niet alleen” onze kinderen, „maar ook” onze ouderen). En daarom voldoe ik gaarne aan dit verzoek, in de hoop dat elke lezer er zijn winst mee zal doen.

Het kaartspel is gemaakt in het jaar 1392. Het is dus al heel oud. Nu dat is de duivel ook al, zei eens iemand tegen mij. Inderdaad! Hij heeft gedurende zijn duister bestaan, de eeuwen door, al heel wat uitgedacht en de mensen uit laten denken, om ze met ziel en lichaam ten verderve te voeren.

Het kaartspel is vervaardigd door een zeer slecht mens, die spotte met God en Zijn gebod. Het werd vervaardigd voor een franse Koning, Karel, die geestesziek was. Deze moest zich daar dan maar mee vermaken.

Voor zijn boze schepping, koos de ontwerper van het kaartspel bijbelse figuren. De koning stelde de duivel voor. De vrouw was Maria, de moeder van de Heere Jezus. Zo maakte hij de Heiland en zaan van „Satan” en Maria. Godlasterlijker kan het niet, dacht ik. De joker was de Heere Jezus zelf. De harten en ruiten stelden het bloed van de Heere Jezus voor. De schoppen en klaveren betekenden de vervolging en de vernietiging van de heiligen. Zijn verachting voor de tien geboden drukte hij uit door de tientallen, die in het spel voorkomen.

Wanneer jullie al deze dingen weten, dan zal het jullie duidelijk zijn dat onze vaderen het niet zo ver mis hadden als ze het kaartspel „het prentenboek van de duivel” noemden.

Wie werkelijk de Heere zoekt, kan in een zodanig spel, onmogelijk z’n vermaak zoeken. Ik wil ter goeder trouw aannemen dat er zijn die het in hun onwetendheid gedaan hebben. Doch dit kunt ge nu niet meer.

Afgedacht nog van de inhoud van het spel, roept het menigmaal hartstochten op en als de gemoederen verhit zijn, dan gaat het met grote vloeken gepaard. Zo hebben wij het in onze jeugd waargenomen in militaire dienst. We geloven niet dat het nu anders is.

Al met al, dit is zeker, waar men dit spel beoefent, wordt de vreze des Heeren niet beoefend. En de vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. Al wat daarmede in strijd is, is „dwaasheid”. Het is altijd nog: Of - of !

Daarom, lieve vrienden, zoekt de vreze des Heeren te beoefenen.


Want des Heeren vrees is rein,
Zij opent een fontein,
Van heil, dat nooit vergaat.


Zij bewaart voor de zonde. Zij geeft een goed geweten. Zij geeft een vrijmoedige toegang tot de troon van Gods genade. Rijker is er voor een mens op aarde niet.

Deze rijkdom zij jullie aller deel.

Jullie aller vriend,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.