+ Meer informatie

Landelijke voorjaarsconferentie ambtsdragers 1989

2 minuten leestijd

”Daarom zal de kerk, ook de onze, wil zij voor onze jonge mensen in een wereld die snel op een totale catastrofe lijkt at te gaan, echt een schuilplaats zijn, in prediking en pastoraat méér op de grote problemen van onze tijd moeten ingaan. De boodschap van zonde en genade, de prediking van de voorwaarde van de individuele verlossing van elk mens persoonlijk, beide zullen ze nodig blijven en voorop moeten staan. Maar in haar spreken over de zonde zal de kerk zich niet mogen beperken tot de aanduiding van de slechtheid van ieder (kerk-)mens persoonlijk en van de incidentele ontsporingen in het leven van de enkeling, maar er zal ook profetische aanwijzing moeten zijn van de totaliteit van het verderf dat in allerlei structuren en systemen in deze wereld rondwaart en waarom allen, christen of geen christen, mede debet zijn. Als wij op allerlei terreinen en in allerlei sferen in het leven van jonge mensen afwijkende levensvormen en gedragsnormen waarnemen dan zullen we als kerken in onze reacties en correcties daarop vooral ook de vraag onder ogen moeten zien in hoeverre wij zelf mede schuldig zijn aan een cultuur waarin de dingen zich ontwikkelden zoals wij er nu mee te maken hebben.”

Bij het schrijven van deze woorden in de Wekker (juni 1988) werd gedacht aan alle verschijnselen van decadentie en verloedering die zich in onze genotscultuur manifesteren. Welke opstelling kiest de kerk daarin? In de voorjaarsconferentie, die bij leven en welzijn zal worden gehouden op zaterdag 22 april 1989 in de Ichthuskerk in Amersfoort, willen we hierover nadenken onder het thema ”NAAR EEN CHRISTELIJKE ASCESE?”

Het woord ascese wordt in de grote Koenen omschreven met: ”strenge, vrome en ingetogen levenswijze.”

Inleiders zullen zijn: prof. dr. B. Goudzwaard, hoogleraar economie aan de vrije universiteit en ds. Plantinga, chr. geref. predikant te Groningen.

Het slotwoord zal worden verzorgd door dr. T. Brienen te Gorichem.

Aanvang 10 uur.

Veelvuldig komt de vraag op het comité toe of deze conferentie ook voor niet-ambtsdragers toegankelijk zijn. Het antwoord is dan altijd dat de bijeenkomst primair voor ambtsdragers is bedoeld, maar dat belangstellende kerkleden evenzeer welkom zijn. Dat geldt ook weer voor 22 april a.s. Tot zien D.V. in Amersfoort.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.