+ Meer informatie

LEES MAAR

3 minuten leestijd

‘...Ik zal u (aan)nemen één uit een stad en twee uit een geslacht…’
(Jer. 3:14b)

In een gesprek over het geloof zei een broeder: Voor mijzelf heb ik geen hoop, want God zegt, dat maar weinig mensen zalig zullen worden. Als bewijs noemde hij bovenstaande tekst. Maar bedoelt Jeremia dat nu echt?

De profeet moet Gods boodschap brengen aan zowel Israël, de afvallige, als aan Juda, de trouweloze. Vervolgens doet de HERE een appel op beiden om tot Hem terug te keren. Daarbij spreekt Hij van genade en doet een oproep hun zonden te belijden (Jer. 3,11-13).

In vers 14 noemt Hij hen ‘afkerige kinderen’. Verloren zonen zijn zij, die hun Vader de rug hebben toegekeerd. Met de liefde van Zijn hart nodigt Hij hen bij Hem terug te komen. Verder zegt de HERE: Ik heb u getrouwd (HSV). Andere vertalingen hebben: Ik ben uw Heer. ‘Heer’ is de letterlijke vertaling van het woord ‘Baäl’. Gods volk is Baäl gaan dienen. God kritiseert dat want hij is hun Heer. In Israël noemde een vrouw ook haar man haar Baäl (heer). Dat speelt hier mee. Tussen de HERE en Zijn volk is er namelijk een liefdesrelatie, als tussen man en vrouw. Daaraan herinnert de HERE in deze tekst. Met alles wat in Hem is, smeekt Hij zijn geliefde om tot Hem terug te keren.

Zullen de mensen van Gods volk dat doen? Waarom zou ik het alleen doen, als verder niemand gehoor geeft aan Gods oproep? Heeft dat zin? Als bijna niemand positief reageert, vindt God dat vast niet de moeite waard. Ben ik wel trouwens wel van waarde in Zijn ogen? Ben ik welkom bij Hem?

Laat het duidelijk zijn: voor de HERE is ieder mens belangrijk. Daarom zegt Jezus dat er in de hemel vreugde is over één zondaar die zich bekeert. Jeremia zegt dat ook. Al komt er maar één (uit een stad) tot de HERE, dan zal Hij die ene mens aannemen. Al zijn het er maar twee uit een geslacht. Als ze zich afkeren van hun trouweloosheid, zijn ze bij de HERE meer dan welkom.

De ommekeer van één mens kan trouwens heel wat teweegbrengen bij anderen. Denk aan de komst van de Mens, Jezus Christus. Hij is Gods geliefde Kind, Dat afvalligen en ontrouwen verkondigt dat in Hem Gods Koninkrijk nabijgekomen is. Luister naar Hem, bekeer u en geloof het Evangelie. Zo wint Hij afvalligen en trouwelozen voor Zich in. Soms komen er veel, een andere keer heel weinig. Als het laatste gebeurt, kan dat somber maken. Gods bemoedigende boodschap is echter, dat Zijn werk doorgaat tot de komst van Zijn Rijk. De nieuwe aarde zal bevolkt zijn met een grote schare die niemand tellen kan uit alle geslachten en volken.

Dat getuigenis mogen ambtsdragers geven, ook aan mensen die wanhopen of er voor hen wel redding mogelijk is. Daarbij kunnen ze wijzen op dit prachtige woord van Jeremia. Nodig hen maar uit om goed te lezen. Om dat biddend te doen. Ziende op Jezus.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.