+ Meer informatie

Antwoord gevraagd

6 minuten leestijd

Waar draait het om in de vier evangeliën? Zonder meer om het leven en de uitspraken van Jezus Christus, met wie de evangelisten ons kennis laten maken.

Hij zegt door God naar de aarde gezonden te zijn. Hij zegt de Christus te zijn, de Zoon van de levende God. Hij zegt dat Hij Zijn leven zal afleggen tot een rantsoen voor velen. Hij zegt dat Hij op de derde dag uit de doden zal opstaan. Dit alles zegt de Heere: dat Hij u gemaakt heeft, dat Hij uw Heere en uw God is, en dus uw Rechter. Markus appelleert in zijn evangelie niet zomaar aan ons gevoel. Hij dwingt ons tot nadenken. Lukas en Johannes confronteren ons met de historische werkelijkheid van de uitspraken van Jezus.

Ik weet niet hoe u zich voelt terwijl u mijn verhaal leest. Verveeld? Afkerig van wat u leest? Geboeid, nieuwsgierig? Het kan ook zijn dat, evenals bij John Wesley, uw hart op een bijzondere manier warm is geworden. Maar Matthéüs' evangelie is niet afhankelijk van hoe u zich voelt. Het biedt ons een relaas van historische feiten aan: dat er een man is die door God naar de wereld gezonden is; door uw God en Heere. Ik zeg u dat deze God u om een antwoord vraagt. U moet zich voor Hem buigen en Hem aanbidden, niet om wat u voelt. Evenmin mag u weigeren dit te doen omdat u niets voelt, want wat Jezus is, is de "werkelijke werkelijkheid" en wat Hij zegt, is de "ware waarheid." Dat is geheel onafhankelijk van wat u vandaag voelt. Wellicht voelt u dat Hij de Heere is, of u voelt het niet, maar de beslissende vraag is: Is wat Hij zegt de waarheid? Stierf Hij inderdaad als het Lam Gods om de zonden weg te dragen, en is Hij opgestaan uit de doden? Als dat de waarheid is, zijn de consequenties voor u van het allergrootste belang. Als wat Hij zegt waar is en wij wijzen Hem af, dan is de hel onze bestemming. Als wat Hij zegt waar is en wij nemen Hem aan, dan wordt Hij onze Zaligmaker.

In bijvoorbeeld het evangelie naar Markus word ik geconfronteerd met zestien bijzondere hoofdstukken. Als je ze langzaam doorleest, doe je er ongeveer twee uur over. In welk hoofdstuk ik me ook verdiep, overal vind ik een grootse Christus, een goddelijke Christus. Als wat Hij zegt een aaneenschakeling van leugens is, zullen de mensen Hem wel moeten omschrijven als iemand die lijdt aan grootheidswaanzin.

Hebt u er ooit over nagedacht dat Christus' uitspraken om een antwoord vragen? Hebt u er ooit aan gedacht dat wat Jezus zegt wel eens waar kon zijn, dat Hij wel eens de Zoon van God kon zijn? Nooit zult u een belangrijker boek lezen dan het evangelie van Markus. Nooit zult u antwoord hoeven te geven op een nóg belangrijker vraag. Zuiver academisch gesproken hebt u alle recht om er eens voor te gaan zitten en de zaak te onderzoeken. Of een paar maanden naar Wales te komen om te luisteren naar wat ik te verkondigen heb over Jezus Christus - en vervolgens dit Evangelie af te wijzen. Maar waar u niet het recht toe hebt, is u er simpel van af te maken, alsof de zaak niet de moeite waard zou zijn. Dat is iets wat u echt niet kunt doen als het om Christus gaat. Dat heeft ook nooit iemand kúnnen doen die in contact geweest is met Jezus Christus. Petrus, Johannes Markus, Cornelius en de zijnen, allen werden volgeling van Jezus. Maar anderen haatten alles waar Hij voor stond en kruisigden Hem. Niemand kan het echter maken geen aandacht aan Hem te schenken, omdat Hij zegt God te zijn, uw God, en uw Rechter.

Wat ik van u vraag, is of u alles wat Christus van zichzelf zegt, tot u hebt laten doordringen. Ik bedoel dit: Als wat Markus' evangelie bevat waar is, dan moet u uw knieën buigen, uw eigen wijsheid inleveren en voor Hem neervallen. U moet tot Hem roepen om genade. Om vergeving van uw zonden, en of Hij uw Heere en Zaligmaker wil zijn. U moet doorgaan met roepen totdat u weet dat Hij u verhoord heeft. Voelt u niets? Mag ik erop wijzen dat ik schrijf over historische feiten. Over Markus 4, waar geboekstaafd is dat Jezus sprak en dat toen de wind en de golven Hem gehoorzaamden. Over Markus 5, dat ons beschrijft hoe Hij een meisje uit de dood opwekte. Over Markus 6, waar staat dat Jezus 5000 mannen spijzigde met vijf broden en twee visjes. Nogmaals over Markus 6, waar ons wordt verteld dat Hij op het water wandelde. In Markus 10 wordt ons verteld dat Hij profeteerde op de derde dag uit de doden te zullen opstaan. In Markus 13 voorspelde Hij dat alle mensen de Zoon des mensen zullen zien komen op de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. In Markus 16 wordt ons verteld dat de Gekruisigde opstond: "Hij is opgestaan; Hij is hier niet; ziet de plaats waar zij Hem gelegd hadden" (Mark. 16:6).

Dit zijn objectieve werkelijkheden. Tovenaars hebben niet het vermogen een preek te houden van het kaliber van de Bergrede. Oplichters zijn niet in staat tot het doen van de meest diepzinnige uitspraken die ooit gedaan zijn en waarvan het evangelie naar Johannes ons verslag doet. Hoe zou uw oordeel zijn over goochelaars die konijnen uit hun hoge hoed tevoorschijn toveren? Zouden zij in uw achting stijgen als leraars der waarheid, zodat u aan hun geschriften nóg meer gezag zou gaan toekennen? Maar als het gaat over Christus, willen sceptici ons doen geloven dat Hij de mensen welbewust bedroog met honderden zogenaamde wonderen. Toch leerde Hij verheven, eeuwige waarheden, die nu nog evenzeer terzake doen als toen. Een Chinese rijstplanter kunnen ze evenveel tot zegen zijn als voor een zakenman in Manhattan.

Maar als Hij inderdaad een blindgeborene heelde, een melaatse genas, een totaal verlamde man deed lopen en iemand die met ketenen gebonden was belette zichzelf en anderen nog langer kwaad te doen -om over de vele andere wonderen nog maar te zwijgen- dan zijn dat daden van Hem Die door God naar de wereld gezonden was. Wij zeggen dat deze werken van Christus voor u zeer grote consequenties hebben. Als Hij Gods Zoon is, dan moet u zich voor Hem buigen. Waarom? Omdat de evangeliën waar zijn.

Ik heb de indruk dat de mensen heel vaak naar andere argumenten zoeken om christen te worden. Voor mij is er één grote reden waarom ik christen geworden ben: dat is omdat het Evangelie waar is. En zodra het waar is, dient het ook door ieder mens op de wereld te worden aangenomen.

De auteur is predikant in Aberystwyth, Wales.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.