+ Meer informatie

Uni-Invést: hogere winst

2 minuten leestijd

HEEMSTEDE — Verenigd Fondsenbezit Uni-lnvest verwacht dit jaar praktisch het gehele vermogen te kunnen beleggen. Daardoor zal de winst hoger zijn dan die over 1980 (ƒ 0,4 miljoen).

WATERHOOGTEN

Konstanz 339 min 2, Rheinfelden 247 min 2, Maxau 459 min 11, Plochingen 135 min 4, Mannheim 300 min 8, Steinbach' 154 min 6, Malnz 316 min 7, Bingen 183 min 7, Kaub 222 min 10, Trier 308 onv, Koblenz 247 min 9, Keulen 336 min 12, Ruhrort 409 min 12, Lobith 1.029 min 13, Pannderdense kop 999 min 12, Nijmegen 819 min 13, IJsselkop 898 min 11, Eefde IJssel 438 min 9, Deventer 312 min 5, Katerveer 67 min 3, Monsin geen opgave. Borgheren 3.965 min 62, Belfeld 1.182 plus 10, Grave beneden de sluis 515 plus 5.

De grote liquiditeit die bestond aan het begin van het lopende boekjaar zal hoofdzakelijk gebruikt worden om een grotere internationale spreiding van het vermogen te bereiken.

Men kan niet aan de indruk ontkomen dat tot het handhaven van de prijzen een aantal faktoren hebben meegewerkt die weinig met de feitelijke marktsituatie te maken hebben. Daar is allereerst de staking in de Deense slachterijen, die overigens, dank zij ingrijpen van het Deense parlement tot een einde gekomen is. Voorts is er het uitvallen van enkele slachtdagen in de laatste weken, waardoor het aanbod kleiner werd. Overigens was de markt in Frankrijk en Duitsland voor varkens en varkensvlees oplopend. In Frankrijk zal dat verband houden met steunmaatregelen en in Duitsland met verminderde aanvoer uit Denemarken en een te verwachten levering van 15.000 ton naar Polen. In de week tot 1 mei werden ongeveer 240.000 varkens geslacht een ongeveer gelijk aantal als in de voorgaande week. In de week tot 8 mei werden volgens voorlopige cijfers 33.482 levende en 74.694 geslachte varkens uitgevoerd. Aan varkensvlees in stukken werd 3216 ton uitgevoerd, waarvan 1587 ton naar Italië; 878 ton naar Frankrijk en 639 ton naar Duitsland. In het binnenland liepen de prijzen van hammen en schouders wat op en brokkelden de prijzen van buikspek wat af. Naar Engeland ging 388 ton bacon.

De markt voor slachtrunderen was deze week ongeveer prijshoudend, op bruiksvee verliep de handel traag en land. De — toch al geringe — produktie werden veelal wat lagere prijzen be- van deze soort slachteend is als gevolg taald. Voor fok- en mestkalveren ver- van afzetmoeilijkheden een aflopende liep de handel vlot en werden veelal wat zaak aan het worden, aldus het prohogere prijzen betaald. duktschap.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.