+ Meer informatie

Vreemd verzoek

5 minuten leestijd

De wijze waarop Bolkestein deze zomer leiding heeft gegeven aan de VVD, getuigt niet van een sterk oppositiebeleid. Toen het kabinet op 14 juli de wao-plannen presenteerde, hebben de liberalen geen signaal van enige betekenis afgegeven. Daarvoor was ook geen reden. De kabinetsvoornemens rond de wao kwamen goeddeels tegemoet aan het verlangen van de VVD om de wildgroei in de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid een halt toe te roepen.

Toen twee weken geleden bleek dat de achterban van de PvdA de plannen van het kabinet in de huidige vorm niet accepteert, is bij de leiding van de VVD het plan gerezen de Kamer van reces terug te roepen. De partijtop heeft uiteindelijk van die stap afgezien, omdat de VVD zuinig wil zijn met „dit scherpe wapen". De VVD heeft dit wapen al eens gebruikt bij de Golfcrisis. Toen was enige haast ook geboden. Bij de bespreking van de wao-plannen is de tijdsdruk echter nihil. Om deze reden heeft Bolkestein twee weken geleden afgezien van een dergelijke oproep, zo geeft hij zelf aan in een vraaggesprek dat vorige week dinsdag werd gepubliceerd in NRC Handelsblad.

Er is dan ook geen enkele logische verklaring voor het feit dat de VVD vorige week toch een verzoek heeft ingediend om de wao-plannen van het kabinet voor het einde van het zomerreces in de Kamer te bespreken. Dit verzoek is terecht BOLKESTEIN ...niet logisch... door een meerderheid van CDA, PvdA en D66 afgewezen. Het kabinetsbesluit staat nu voor deze week op de agenda. Bolkestein heeft vorige week al laten weten dat het hem niet zal lukken de coalitiepartners uit elkaar te drijven. Hij heeft ook gezegd dat op dit moment, behoudens de VVD natuurlijk, niemand zit te wachten op een kabinetscrisis. Alleen de vraag naar het waarom van een verzoek om onderbreking van het zomerreces blijft onbeantwoord. PRM perken en het ziekteverzuim tegen te gaan, hebben de kiezers massaal hun vertrouwen in Kok en de zijnen verloren. En D66 wordt slapend rijk.

Nu is het niet verwonderlijk dat de PvdA-kiezers weglopen. Kok was de verkiezingen ingegaan met het motto "Tijd voor een ander beleid". Maar het beleid dat Kok nu voorstaat, is toch heel wat anders dan wat de PvdA-kiezers hadden verwacht.

Ingrepen in de wao en in de Ziektewet, en zeker een mogelijk besluit tot ont-koppeling van lonen en uitkeringen, zijn voor linkse kiezers niet bespreekbaar. De enige mogelijkheid voor de kiezers om hun ongenoegen hierover te uiten is het stemmen op een andere partij. Vandaar dat D66, die overigens geen echt alternatief biedt, in de peihngen nog steeds groeit.

De leden van de PvdA die hun lidmaatschap nog niet hebben opgezegd, moeten hun kritiek opzouten tot eind oktober. Dan wordt er een speciaal congres over de wao-problematiek belegd. Na veel geharrewar is daar uiteindelijk toe besloten. SCHAEFFER ...excuses... kreeg het gewestelijk partijkader alle gelegenheid kritiek te spuien. De media besteedden er maar al te graag aandacht aan, want midden in de zomer is er meestal niet zoveel nieuws. rondde wao.

Op de voor hem gebruikelijk wijze bood Schaeffer aan alle wao'ers de excuses aan voor de wijze waarop de PvdA met hun belangen is omgegaan. „Dat krijgen zij (de partijleiding, red.) niet uit hun strot. Daarom doe ik het maar", aldus Schaeffer.

Maar daarmee is de kous niet af. De kritiek op de leiding zal doorgaan. De voorzitter van de jongerenclub van de PvdA, Mark de Koning, heeft begin deze maand ook op niet mis te verstane wijze kritiek uitgeoefend. Hij noemde Kok met name. Hij sprak niet over het aftreden van wie dan ook, maar dat er wat moest gebeuren, daarvan is de voorzitter van de Jonge Socialisten overtuigd. Hij noemde Kok in een interview met deze krant meer minister van financiën dan politiek leider van de PvdA.

De panelen bij de PvdA blijven schuiven. GAV plan van deze, door hem als „beginnende ondernemers" betitelde stichting, kwalitatief onvoldoende vond. De banken zien geen brood in het Handen Thuis-bedrijf en het bestuur van de stichting heeft ook veel te laat onderzocht of op basis van een goed kostendekkend beleidsplan een borgstelling voor krediet bij Economische Zaken is los te peuteren.

Het kan verkeren. Het is nog niet zo lang geleden, dat iedereen die een actiegroep oprichtte en deze in de vorm van een stichting goot, kon rekenen op een klein scheutje uit de gigantische subsidiestroom die vanuit de overheid in de richting van de samenleving vloeit. Zeker de PvdA was hiervan voorstander.

Maar ook Kok en de zijnen gaan inzien dat die stroom moet worden ingedamd. Daarom wil De Vries alleen nog maar beginnende initiatieven op het gebied van emancipatie steunen. Na verloop van tijd moet men echter op eigen benen kunnen staan. De bewindsman hanteert zijn stelregel zo stringent, dat hij de stichting niet eens een afbouwsubsidie van twee jaar geeft. Hobbyisme loont niet meer als elk spoor van zakelijkheid ontbreekt. En zo hoort het ook! PvdB

KOK ...indruk... want iedereen op het Binnenhof heeft het over deze twee za- • ken. Maar rond dit gesprek hangt wel een vreemd luchtje. Kok keerde namelijk terug met de indruk —ja, u leest het goed: de indruk- dat Brinkman niet tegen de koppeling is. niet om zeep zouden brengen? En zouden zij na dergelijke ijle bespiegelingen elkaar de hand der vriendschap hebben geschud met de indruk(!) dat zij het wel eens waren?

Dat kan van serieuze mensen, waarvoor Kok en Brinkman toch doorgaan, niet verwacht worden. Was er werkelijk geen duidelijkheid over elkaars standpunt, dan kunnen Kok en Brinkman afgeschreven worden als politici die op een serieuze manier met elkaar praten. Politici die elkaar onder vier ogen nog niet eens iets aan het verstand kunnen peuteren, terwijl zij dat oprecht proberen, verdienen niet meer het predikaat serieus. Meer waarschijnlijk lijkt dan ook dat het een gesprek geweest is waar meer niet is gezegd dan wel. Vreemd is dat, maar oók onverstandig. Bij elkaar verdient de hele zaak niet 'de schoonheidsprijs', zoals in Den Haag vaak gezegd wordt. WvdK

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.