+ Meer informatie

„Messiasbelijdende joden geven veel huiswerk"

Eerst inhoudelijke ontmoeting nodig

2 minuten leestijd

HILVERSUM — De hervormde predikant drs. M. van Campen bepleit niet in de eerste plaats daadwerkelijke steun aan messiasbelijdende joden in Israël, maar verlangt vooral „naar een persoonlijke en inhoudelijke ontmoeting". De verschillen die er bestaan tussen de reformatorische kerken in ons land en de messiasbelijdende joodse gemeenten in Israël, „zullen ons dan nog handen vol huiswerk geven".

Drs. Van Campen, voorzitter van het Bezinningscomité Israël, wijst in dat verband op de wens van veel messiasbelijdende joden eigen gemeenten te vormen. „Breken we de middelmuur dan niet in tweeën?" „Verder kijken wij toch heel anders aan tegen de oud-christelijke belijdenis van de drieëenheid? En zijn er niet geweldige verschillen in de opvatting over volwassendoop en kinderdoop?"

De hervormde predikant in Woerden, tevens voorzitter van het Bezinningscomité Israël, doet zijn uitspraken vandaag in een EO-radiouitzending van Tijdsein. Samen met de christelijke gereformeerde predikant P. den Butter, de gereformeerd vrijgemaakte ds. R. ter Beek en evangelist H. H. Blok van het Zoeklicht, reageert hij op het verwijt van de messiasbelijdende jood ds. Baruch Maoz dat de Nederlandse kerken te weinig doen aan evangelieverkondiging in Israël. De predikanten Den Butter en Ter Beek en evangelist Blok zullen wél in hun achterban pleiten voor daadwerkelijke hulp aan gemeenten, zoals die van ds. Baruch Maoz.

Verbreiding van het Evangelie onder joden noemen alle vier gesprekspartners noodzakelijk, over de methode waarop dat gebeuren moet verschillen zij van mening. Ds. Van Campen pleit voor het getuigende en luisterende gesprek. Volgens evangelist Blok moet elke jood het Evangelie van Jezus Christus worden verkondigd. Wel past bescheidenheid "in spreken en blijft het de eerste opdracht de joden tot jaloersheid te prikkelen. Principiële bezwaren tegen het woord "zending" onder joden heeft ds. Ter beek niet, maar ter wille van de gevoeligheid spreekt hij liever van evangelieverkondiging. Niet verkondigen van het Evangelie van de Heere Jezus, of in de ontmoeting met joden het wezenlijke van het Evangelie onder tafel werken, doet de jood grotelijks te kort. Dan ben je ontrouw aan je roeping, aldus ds. Den Butter. De holocaust kan daar niets aan af doen.

Drs. Van Campen wil ook geen „verzinken in een schuldcomplex", hoewel hij het frappant vindt dat „we als kerken nog nooit tot een kerkelijke schuldbelijdenis zijn gekomen".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.