+ Meer informatie

Spaarbiljetten niet meer ,,aan toonder"

Ter voorkoming belastingfraude

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Om de belastingfraude met spaarbiljetten aan toonder te bestrijden hebben de bewindslieden van flnanciën de Tweede kamer in een gisteren ingediende nota voorgesteld een regeling in te voeren, dat alle transacties in deze spaarbiljetten, behalve die tussen particulieren, geregistreerd worden.

STAA TSSECRETARIS VAN AMELSVOORT

Het gezamenlijke bankwezen en de vereniging voor de effectenhandel stemmen ermee in, dat een registratienota wordt opgemaakt bij de uitgifte en bij de verzilvering van deze biljetten op of na de vervaldatum en bij tussentijdse aankoop en verkoop van de biljetten via een instelling, die lid is van de vereniging voor de effectenhandel.

De minister en de staatssecretaris willen voorts de verhandelbaarheid van de spaarbiljetten aan toonder in zoverre beperken, dat tussentijdse aan- en verkoop alleen zal zijn toegestaan door tussenkomst van een instelling, die lid is van de vereniging voor de effectenhandel (dit geldt niet voor transacties tussen particulieren).

Bereidheid

De regeling kan zeer spoedig worden ingevoerd, zo zeggen minister Van der St«e en staatssecretaris Van Amelsvoort in hun nota. Dit is te danken aan de bereidheid van het bankwezen en de vereniging voor de effectenhandel om een overeenkomst te sluiten met de Nederlandsche Bank over de administratieve afwikkeling van transacties in en publikatie rond de spaarbewijzen. Het is de bedoeling in deze overeenkomst vast te leggen, dat de registratienota's ten minste de volgende gegevens zullen bevatten: naam en adres van degene met wie de transactie is verricht, de aard van de transactie en een duidelijke omschrijving van het aantal en de soort van de spaarbewijzen.

Nota

Verder zal worden overeengekomen, dat op ieder, na het van kracht worden van de overeenkomst, af te geven spaarbewijs zal worden aangegeven dat transacties in deze spaarbewijzen door de uitgevende instelling slechts zullen worden uitgevoerd, indien een registratienota met de vereiste minimale gegevens kan worden opgemaakt. Het is de bedoeling, dat in de overeenkomst voorts wordt bepaald, dat in publikaties met betrekkmg tot spaarbewijzen wordt afgezien van vermelding van de term ,,aan toonder". De aanduiding van het toonderkarakter van het papier zelf geschiedt voortaan slechts in de vorm zoals die bij effecten in het algemeen gebruikelijk is.

Gering effect

De spaarbiljetten aan toonder, die al in omloop zijn, vallen buiten de regeling. De nu voorgestelde regeling zou slechts een gering fraudebestrijdend effect hebben voor wat betreft de bestaande biljetten, omdat de banken juridisch verplicht zijn het absolute toonderkarakter van de reeds uitgegeven spaarbiljetten te eerbiedigen. Deze verplichting zou slechts met een wettelijke maatregel kunnen worden doorbroken en aangezien de aankondiging en het feitelijk in werking treden van een dergelijke maatregel niet in de tijd kunnen samenvallen, kunnen fraudeurs zich nog altijd van deze spaarbiljetten ontdoen, zonder dat ze uit de anonimiteit behoeven te treden. (Van één onzer medewerkers)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.