+ Meer informatie

Waarom vieren wij de rustdag op zondag?

4 minuten leestijd

Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, luidt het vierde gebod. Waarom is de laatste dag van de week dan geen rustdag, net als bij de orthodoxe joden? Er zijn christenen die inderdaad de sabbat houden en geenzondag vieren. Hoe moet je dat zien? Onze keuze heeft alles met Pasen te maken.

Ik ken een jongen die de rustdag niet op zondag maar op zaterdag viert (Hij is geen Jood of zo, maar is verder gewoon net als wij.) Het probleem is dat we vaak een discussie hierover voeren, maar ik kan hem er niet goed van overtuigen dat hij ongelijk heeft. Hij zit ook al twee jaar bij een kerk die op zaterdag wordt gehouden. Daarvan zijn er dacht ik niet veel. (Het is volgens mij een verzinsel van deze eeuw.) Deze jongen leest Terdege. (Zijn ouders gaan wel zondags naar de kerk.) Wilt u hem alstublieft uitleggen waarom wij de rustdag op zondag behoren te vieren (en aangeven waar dat in de Bijbel staat).

In het O.T. was de zevende dag de rustdag. In de Tien Geboden wordt het houden van de zevende dag in verband gebracht met de schepping (in Ex. 20) en ook met de bevrijding uit Egypte (Deut. 5). In de Nieuwtestamentische tijd is men geleidelijk aan de rustdag op de zondag, de eerste dag van de week, gaan houden. Zoals ook de christelijke kerk "geleidelijk aan" uit de Joodse kerk (synagoge) is ontwikkeld en verzelfstandigd. In de Bijbel vinden we al verschillende aanwijzingen dat men op de eerste dag van de week samenkwam. Hand. 20:7; ICor. 16:2;Openb. 1:10. Dit was de dag van de opstanding van Christus en ook de dag van Zijn eerste verschijningen (Joh. 20:19 en ook :26).

Eerste dag
Verder is het uit de geschiedenis van de oude kerk bekend dat de gemeente op de eerste dag der week samenkwam. Dit is o.a. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, luidt het vierde gebod. Waarom is de laatste dag van de week dan geen rustdag, net als bij de orthodoxe joden? Er zijn christenen die inderdaad de sabbat houden en geen zondag vieren. Hoe moet je dat zien? Onze keuze heeft alles met Pasen te maken. bekend van Ignatius en ook uit de zogenaamde brief van Barnabas. De christenen in de eerste eeuwen wilden juist deze dag houden, ziende op de verlossing door en opstanding van Christus juist op deze dag. Ook wilden zij zich daardoor onderscheiden van de Joden met hun wettische sabbatsviering op de zevende dag. Een wettische zondagsviering kenden de eerste christenen overigens niet. Het was bij hen een dag om in het bijzonder bezig te zijn in de dingen des Heeren (zoals we dat ook zo positief verwoord vinden in Zondag 38 van onze Heid. Cat). Pas in het jaar 321 worden er regels voor publieke zondagsrust door de dan christelijke overheid -onder leiding van keizer Constantijn- uitgevaardigd.

Waaraan denken we?
Wezenlijk is dat de Nieuwtestamentische gemeente blijkbaar op zondag, de dag des Heeren, samenkwam. Laten wij dat goede voorbeeld volgen. Wij hoeven niet te denken aan de uittocht uit Egypte, maar mogen stilstaan bij de veel heerlijker verlossing door Christus, die Hij op (paas)zondag aan het licht bracht. De ware christgelovigen hoeven niet zozeer terug te zien naar de schepping, maar mogen vooruitzien naar de eeuwige rust die aanstaande is en waarvan Christus' opstanding op de eerste dag der week het beginsel is. Hij maakt immers alle dingen nieuw. Inderdaad hoor je in onze tijd er soms over spreken dat we de sabbat moeten gaan houden. Overigens waren er in de 17e eeuw in Amerika al enige Zevendedags-baptisten. In Nederland kwam er voor het eerst in 1877 een klein groepje van hen. De Zevendedags-adventisten dateren uit de vorige eeuw. In ons land werd hun eerste kerk gesticht in 1898. De laatste tijd hoor je er meer over. Waar komt het vandaan? Zou men nu ineens de Bijbel zoveel beter lezen? Zou de kerk, ook de oude kerk, ook de bloeiende kerk in de tijd van de Reformatie echt zo gedwaald hebben? Of doet men het omdat men "nieuwe openbaringen" heeft? Laten wij ons niet door allerlei wind van leer en geroep dat lijkt op "ziet hier is (iets bijzonders van) de Christus" mee laten slepen. Het trekt allemaal zo gemakkelijk af van het wezen van de zaak.

Sympathie voor Joden
En als men het dan doet uit sympathie voor, of verbondenheid met de Joden? Laten we daar helemaal voorzichtig mee zijn. Sympathie voor de Joden is heel goed. Maar laten we ons verre houden van datgene wat de deur zou kunnen openen voor hun wettische bevatting van de godsdienst. Niet de menselijke wetsbetrachting, maar alleen de wetsvervuUing en schuldbetaling door Christus kan ons behouden in het gericht Gods. En die ook maar alleen. Laten we daarom op de eerste dag der week, de dag van Zijn overwinning, met de kerk der eeuwen samenkomen. In het licht van het bewijs dat Hij alle gerechtigheid heeft vervuld en aangebracht. En dat bewijs is Zijn opstanding op (paas)zondag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.