+ Meer informatie

Binnenstad Amsterdam niet geheel afsluiten

COMMISSIE OCHTENDSPITS AUTOVERKEER"

2 minuten leestijd

Voilgens de oommissie moet worden voortgegaan met een programma in fasen waarbij drie fasen worden onderkend. Men wil een „verbetering van het openbaar vervoer", „uitbreiding van de parkeerregulering" en „ingrepen in de autoverkeerscircufatie en geleidelijke onttrekking van delen van de openbare weg aan het paiticuiliiere autoverkeer." Dit laatste moet dan ten goede komen aan het openbaar vervoer, het f ietsverkeer, de voetgangers en het leefmilieu.

De Amsterdamse binnenstad moet niet worden afgestoten. Dat is de mening van de commissie „Ochtendspits autoverkeer" in een één dezer dagen aan het gemeentebestuur aangeboden nota.

De commissie had de mogelijkhe den onderzocht om de binmensitad van 07.00 tot 19.00 uur af te sluiten en was daarbij tot de conclusie gekomen dat het autoverkeer naar, van en in de binnenstad dan wel tot 20 a 50 pet van het huidige peil beperkt zou worden, maar dat ook de parkeerdichtheid in de 19e eeuwse gordel rond de binnenstad en het autoverkeer op de ringroltes sterk zouden toenemen met schadelijke gevolgen voor het milieu in deze wijken.

KOSTEN

„Indien om deze schadelijke gevolgen te voorkomen de gehele vooroorlogse stad voor inkomend autoverkeer zou worden afgesloten, da&i zou een veelvoud aan mensen en technische middelen moeten worden ingezet op de controlepunten en voor het verlenen van vergunningen met oereenkomstie kosten". Die zouden olenvs de comimissie bij het afsluiten van de binnenstad alleen al 33 miljoen gulden bedragen, terwijl in dat geval de kosten van extra openbaar vervoer vam het bewerkelijke vergunningensysteem dit bedrag nog te boven zouden gaan.

Afsluiting van de binnenstad zou een vergunningenstelsel vereisen van 18.000 vaste doorlaatbewijzen voor auto's van bewoners, 25.000 oor werkers, 7.000 voor goederenvervoer en vermoedelijk 10.000 tot 20.000 dagvergunningen voor bezoekers.

De commissie heeft het gemeentebestuur tenslotte aanbevolen het onderzoek naar de relatie 'tussen stedelijk grondgebruik en het daarbij noodzakelijke verkeer met kracht voort te zetten met het doel daaraan richtlijnen te ontlenen voor het te voeresn beleid Orp ruimtelijk, economisch en verkeersgebied. Een en ander is neergelegd in een dezer dagen aan het gemeentebestuur aangeboden nota.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.