+ Meer informatie

Onvervulde liberale verlangens

WD legt alternatief beleidspakket op bordje van kabinet

3 minuten leestijd

DEN HAAG - De VVD wil dat het kabinet de zaken anders regelt. Niet een klein beetje anders, maar heel anders. Fractievoorzitter Bolkestein en De Korte, financieel woordvoerder van de VVD, hebben daartoe vandaag een alternatief beleidspakket op tafel gelegd. Uiteraard geheel op liberale leest geschoeid. Op financiële punten laat het alternatieve beleidsplan goede scores zien maar op andere terreinen, zoals het milieu, moet een flinke prijs betaald worden.

De VVD kiest in haar voorstel voor een andere aanpak van de wao en de Ziektewet. De liberalen vinden het onderscheid dat het kabinet maakt tussen wao'ers van boven de vijftig en wao'ers van onder de vijftig discriminerend. In plaats daarvan willen zij een onderscheid maken tussen bestaande en nieuwe gevallen. Alle bestaande gevallen blijven wat hen betreft gevrijwaard van een ingreep in de duur van de uitkering. Voor nieuwe gevallen stellen zij een systeem voor dat lijkt op de werkloosheidswet. Een wao-uitkering zou dan af gaan hangen van het aantal gewerkte jaren, maar in elk geval nooit langer dan vijf jaar duren. Wie méér wil. moet zichzelf daar maar voor bijverzekeren, vindt de VVD.

In het alternatieve plan krijgen alle wao'ers (oude èn nieuwe gevallen) te maken met (her)keuringen. Daarbij worden zij geconfronteerd met een ruime opvatting van wat als „passende arbeid" wordt beschouwd. In totaal levert dit 770 miljoen extra bezuinigingen op in 1994, oplopend tot ruim 4 miljard structureel. len, zoals het niet laten doorgaan van de inflatiecorrectie, een verlaging van vrijwel alle subsidies, géén lesgeldverhoging, een flinke verlaging van het minimumloon, een verlaging van het btw-tarief en extra geld voor politie en Justitie. Daarbovenop wil de VVD dat alle lastenverzwarende maatregelen van het kabinet gecompenseerd worden door middel van lagere belastingen en premies.

Het milieu komt er niet best af in het plan van Bolkestein. De fractievoorzitter vindt dat het kabinet eerst maar eens het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) moet uitvoeren. Het aangescherpte NMP (het zogenaamde NMP-plus) moet voorlopig in de ijskast blijven. Dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) afgelopen vrijdag een rapport aan het kabinet heeft aangeboden met de boodschap dat zelfs het NMPplus te kort schiet, doet daar volgens hem niets aan af. Bolkestein: „Het NMP is pas enkele jaren geleden aanvaard. Niemand kan mij wijsmaken dat nu al een nisuw plan nodig is. We vergeten E BOLKESTEIN Foto RD dus het NMP-plus en dat leidt tot een besparing van 200 miljoen".

Berekeningen

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft dit jaar het hele plan doorgerekend. Vorig jaar had de VVD namelijk geen alternatieve begroting, maar wel droeg Bolkestein enkele ideeën aan om zo'n zeven miljard gulden te bezuinigen. Het CPB had deze ideeën echter niet doorgerekend. CDA en PvdA maakten daar dankbaar gebruik van en lieten er geen spaan van heel.

De berekeningen die het CPB nu dus wel gemaakt heeft, laten zien dat het VVD-scenario op tal van financiële punten goed scoort. De collectieve lasten dalen ten opzichte van het kabinetsbeleid in 1994 met 5,8 miljard gulden extra en dat bij een zelfde score wat betreft het financieringstekort. Het wao/Ziektewet-beleid dat de VVD voorstelt zou volgens het CPB ertoe leiden dat de verhouding inactieven-actieven uitkomt op 84,5 procent. Het kabinet komt niet verder dan 85,5 procent. Bovendien zou de werkgelegenheid in 1992 in het alternatieve voorstel met zo'n 10.000 personen kunnen toenemen.

Op papier ziet het plan er -vooral financieelsolide uit. Het CPB merkt weliswaar op dat de macro-economische effecten volgend jaar „bescheiden" zouden zijn, maar de berekeningen laten toch ook zien dat op de langere termijn er zeker gunstige effecten te verwachten zijn.

Aan de andere kant is het ook een plan dat duidelijk vanuit de oppositiebankjes is gemaakt. De subsidies zouden, om maar eens iets te noemen, in 1994 reëel met 5 procent verlaagd moeten zijn. Probeer dat maar eens te verkopen aan het Nederland van nu. Begin dit jaar hebben we de tussenbalans gehad en deze zomer de wao/Ziektewetdiscussie. Geen enkele bewindsman zit te wachten op nieuwe onrust. Dat maakt het niet erg waarschijnlijk dat het kabinet veel uit het plan zal overnemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.