+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

Het riskante leven
Evangelisatie - rekreatiewerk, waarom en hoe?

De eerste uitgave is een langwerpig met fraai fotomateriaal geïllustreerd boekje van 56 pag Het boekje bevat 20 artikelen over verschillende lacetten van het mensenleven in het litht van Gods Koninkri|k Het is een mooi boekje, dat wel aanspreekt. Wat meer diepgang had de waarde verhoogd Het boekje verscheen als gezamenlijke uitgave van de Bijbel-Kioskvereniging en de Herv Bond voor Inw. Zending op GG De prijs is f 2,45, bij aantallen korting.

De tweede uitgave, hierboven vermeld, is een boekje van 44 dichtbedrukte pagina's. Daarin wordt getracht enige bezinning alsmede een enkele praktische handreiking te geven voor allen die met deze arbeid in aanraking komen. De vraag is of en zo ja, hoe er vanuit het evangelie gewerkt moet worden onder de vakantiegasten. Het is goed v.m de inhoud van dit boekje kennis te nemen Dit houdt nie't in, dat we geen vragen meer hebben Bij het doorlezen van het werkje kwamen er zelfs vele op. We willen er een paar noemen Van wie gaat evangelisatie uit’ Wordt met veel te veel geideahseerd wanneer uitgegaan wordt van de gedachte, dat zij die aan evangelisatie doen, verlosten zijn’ Hoort het werkelijk tot het christenzijn om tegen een bal te schoppen’’ Gaat het in de Schrift niet allereerst om het getuige zijn, persoonlijk, niet georganiseerd’ 1 nz Het boekje is samengesteld door de Herv. Bond voor Inw Zending op GG en kost f 2 , - .

Deze uitgaven zijn te verkrijgen bij het bureau van de Inwendige Zending, Joh. v. Oldcnbarneveltlaan 10, Amersfoort.

B.

A. M. de Moor-Ringnalda ’t Lichtschip en ’t haventje Uitgave van T. Wever-Franeker

Dit boek houdt de aandacht vast van het begin tot het einde. Het bestaat uit twee delen Het eerste deel ’t Lichtschip gaat over een degelijk gerelormcerd gezin. De kinderen zijn nog thuis. I r zijn allerlei moeilijkheden en zorgen, zoals die zich in de praktijk van het leven voordoen Het was een tijd van werkloosheid en geldzorgen Het tweede deel handelt over een latere tijd De kinderen zijn grotendeels het huis uit De ouders zijn uit ’t Lichtschip in Den Haag verhuisd naar een woning in een dorp Hun nieuwe huis hebben ze ’t Haventje genoemd. Ouders en kinderen maken veel door. Vader stertt, moeder blijft achter. Later gaat ook zij heen.

Er is veel in dit boek, dat aantrekt, omdat we daarin de werkelijkheid van het leven vinden. Wc missen echter te veel de rechte geloofsbeleving. We kunnen het met bepaalde gedachten niet eens zijn Om een voorbeeld te noemen Op biz 78 zegt moeder tot een meisje, dat in huis genomen is, wier ouders in Indie woonden Zijn wij met allen kinderen van één Vader’’ Het bock zou ons meer toegesproken hebben, wanneer daarin was uitgekomen wat de Heere door Zijn Geest werkt in de harten van zondaren.

We hebben dus waardering en bedenkingen. Het verwondert ons, dat de oorlogsomstandigheden blijkbaar helemaal geen invloed op het gezin hebben uitgcoeicnd, terwijl het boek toch over die tijd gaat.

Het gaat over de derde druk Het boek telt 352 pagina's en kost gebonden f 14,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.