+ Meer informatie

Gerald Ford, de nieuwe President van Amerika

4 minuten leestijd

WASHINGTON — Gerald R. Ford is vrijdag om 12.00 uur precies (17.00 uur Ned. tijd) de 38ste president van de Verenigde Staten van Amerika geworden. In overeenstemming met de bepalingen van de grondwet werd Ford bevestigd in het hoogste ambt van de Verenigde Staten op het moment dat het aftreden van Richard M. Nixon van kracht werd. Ford is de eerste Amerikaanse president die zich nooit in een verkiezing heeft gesteld en hij volgt de eerste president in de Amerikaanse geschiedenis op die vrijwillig is afgetreden.

Op de bijbel, in handen van Warren E. Burger, de president van het Amerikaanse hooggerechtshof, legde Ford de ambtseed af, zeggende dat hij de grondwet van de Verenigde Staten naar zijn beste kunnen zal „behoeden, beschermen en verdedigen". Hij was toen officieel echter al 25 minuten president, want de brief waarin Nlxon zijn ontslag aanbood, werd om 11.35 uur afgeleverd.

TOESPRAAK
Ford verklaarde in een toespraak onder meer dat hij zal verzoeken het congres in een gezamenlijke zitting van senaat en huis te mogen toespreken om een uiteenzetting te geven van zijn „standpunten over de prioriteiten van natie". „Laat ons, nu wij de wonden van Watergate verbinden, de gouden regel in ons politieke proces doen herleven", zo zei Ford. Hij sprak ook over Nixon, die op het moment van de maöhtsoverdracht al op weg was naar Californië.
„Moge onze vroegere president, die miljoenen vrede heeft gebracht, deze nu voor zichzelf vinden", aldus Ford. Ford zei dat zijn eerste toespraak als president geen politieke rede zou worden, maar „slechts een oprecht praatje onder vrienden". „Ik aanvaard het presidentschap onder buitengewone . omstandigheden, die Amerika nog nooit heeft meegemaakt", zei hij. „Dit is een uur in de geschiedenis dat onze geesten bezwaart en onze harten bedroeft. Nooit tevoren is een president afgetreden, nooit tevoren is een benoemde en niet door het volk gekozen vice-president in dit ambt opgevolgd."
Ford zei dat hoewel het verkiezingsjaar voor het congres reeds een eind op weg is, „er geen enkele andere manier is om voort te gaan dan tezamen. Waarheid is de lijm die een regering bijeen houdt, en niet alleen een regering maar de beschaving zelf. De band, hoewel beproefd, is in binnen- en buitenland ongebroken". Hij beloofde dat zijn regering er een zou zijn van oprechtheid en openhartigheid. Teneinde de wereld de verzekering te geven dat het Amerikaanse beleid op het gebied van de buitenlandse politiek onveranderd zal blijven, ontbood Ford de ambassadeurs van 59 verschillende landen op het Witte Huls en stuurde hij boodschappen aan de ministers van buitenlandse zaken van alle staten ter wereld.
Ook op het gebied van de binnenlandse politiek trof Ford onmiddellijk maatregelen. Op de dag dat hij de ambtseed aflegde, hield hij een vergadering met zijn voornaamste economische adviseurs.

CEREMONIE
„Hef de rechterhand en zeg mij na", zei opperrechter Burger. Daarna las hij zin voor zin de ambtseed voor en herhaalde Ford de woorden die iedere president sinds George Washington heeft uitgesproken. „Ik zweer plechtig dat ik getrouw het ambt van president van de Verenigde Staten zal uitoefenen, en naar mijn beste kunnen de grondwet van de Verenigde Staten zal behoeden, beschermen en verdedigen". „Zo helpe mij God", zei Ford.
„Mijn felicitaties, mijnheer de president", zei daarop Burger. Het publiek in het vertrek applaudisseerde. Ford schudde Burger de hand en kuste zijn vrouw op beide wangen. De plechtigheid vond plaats in de oostelijke vleugel van het Witte Huis. Zie verder pag. 5.

Tot nu toe staat inderdaad de PvdA buiten hetgeen leeft onder de boeren en tuinders. De identificatie van deze partij met haar grote voorman dr. Sicco Manshott is daar mede debet aan. Zijn plannen en ideeën die in liet Europese landbouwbeleid hun weerslag vinden, hebben nooit aanisluiting kuflneii krijgen bij de denkwereld van de au

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.