+ Meer informatie

Hervormd Dordrecht wil af van SoW-fusie

CK schrijft brief aan synode

2 minuten leestijd

DORDRECHT - De centrale kerkenraad (CK) van de hervormde gemeente Dordrech t roept het moderamen en de leden van de hervormde synode in een brief ertoe op alsnog af te zien van een fusie van de drie SoW-kerken. "De voorgenomen fusie van kerken veroorzaakt nu al een zodanige scheiding der geesten, dat wij ernstig betwijfelen of deze de kerk en Gods Koninkrijk zal dienen."

Wanneer de voorgenomen fusie van kerken wordt doorgezet, kan dit, in de ogen van de Dordtse kerkenraad, per saldo wel eens een volstrekt ander resultaat geven dan beoogd. "In plaats van één kerk die een positief getuigenis naar binnen en naar buiten af zou geven, vrezen wij een strijd en een verwarring die als antireclame voor de kerk en voor het evangelie van Christus zal dienen. Wanneer straks de gefuseerde kerk met meerdere kleine afgesplitste kerken in aantal het huidige getal van drie evenaart of overtreft, is er niets gewonnen en zijn er alleen verliezers."

De centrale kerkenraad omschrijft in de brief de eigen gemeente als een waarin vele stromingen worden teruggevonden. Hervormd Dordrecht kent Gereformeerde-Bondswijken, confessionele en middenorthodoxe wijken, SoW-wijken en meer evangelisch georiënteerden. Wat Samen op Weg betreft blijkt er in Dordrecht een grote mate van unanimiteit te zijn. "Dit eensgezinde geluid leggen wij met kracht en met klem als een noodkreet bij u neer: houd halt op deze heilloze weg, en onderzoek alsnog, of opnieuw, de mogelijke alternatieven om de samenwerking tussen onze drie kerken te bestendigen en van onderop verder te laten groeien, waarbij ook de voorgestelde top-down (beheers)structuur naar ons inzicht nog eens kritisch bekeken moet worden."

De leden van de Dordtse CK vragen in de brief om een persoonlijk gesprek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.