+ Meer informatie

Synode nam geen besluit over kwestie-Amersfoort

Chr. geref. PS stelt commissie in

2 minuten leestijd

UTRECHT — De particuliere (regionale) synode van het Oosten van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft gisteren in Utrecht geen besluit genomen over wat wordt genoemd de "kwestie-Amersfoort". Voorzitter ds. M. Vlietstra uit Zeist zei namens het moderamen (bestuur) van de synode het onverantwoord te vinden staande de vergadering een besluit te nemen.

De zaak is in handen gegeven van een commissie. Deze gaat bekijken of de besluitvorming van de classis Amersfoort op 10 april rond de predikanten T. Harder en J. J. Rebel procedureel correct en inhoudelijk juist is geweest.
In september zal de particuliere synode in een extra vergadering bijeenkomen om besluiten te nemen. De classis sprak in april uit dat beide Amersfoortse pastores „schorsingswaardig" zijn omdat hun abortusstandpunt zou ingaan tegen schrift en belijdenis. Daarop ging hun kerkeraad in beroep bij de particuliere synode.
Het moderamen van de particuliere synode bestond naast ds. Vlietstra uit ds. J. Jonkman uit Enschede en ds. J. H. Velema uit Nunspeet.
In een reactie zei ds. Harder dat hij de instelling van de commissie had verwacht: „De particuliere synode kon eigenlijk niets anders doen".

Wijziging kerkorde
De particuliere synode nam met 14 tegen 7 stemmen het voorstel van de classis Amersfoort over in artikel 35 van de kerkorde, dat handelt over de kerkeraad en kerkelijke vergaderingen, op te nemen dat „zowel de praeses (voorzitter) als de scriba (secretaris) ambtsdrager dienen te zijn".
Omdat de particuliere synode niet zelf de kerkorde kan wijzigen, stelt zij de Generale Synode, die in 1986 in Den Haag bijeenkomt, voor deze aanvulling in de kerkorde op te nemen. Het voorstel van de classis, oorspronkelijk afkomstig van de kerkeraad van Ede, wil tegengaan dat kerkeraden vrouwen aanstellen tot scriba.
Momenteel heeft onder meer de kerk van Amersfoort een vrouwelijke scriba. Bovendien wil de classis Amersfoort voorkomen dat in de Christelijke Gereformeerde Kerken de deur op een kier wordt gezet voor de vrouw in het ambt.

Ds. J. van Amstel uit Ede, die het voorstel verdedigde, zei dat over de uitsluiting van de vrouw van het ambt in zijn kerken „geen volkomen zekerheid" meer bestaat. Ds. J. H. Velema merkte op geen bezwaar te hebben tegen een notuliste die de kerkelijke vergaderingen verslaat, maar een vrouwelijke scriba onaanvaardbaar te vinden.

Ds. A. Hilbers uit Hengelo en ds. H. Biesma uit Apeldoorn zeiden de aanvulling van de kerkorde „volkomen overbodig" te vinden. „U wilt iets aan de kerkorde toevoegen dat ze zelf al zegt", aldus ds. Biesma.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.