+ Meer informatie

Dichters van ware Kefde en voos geluk

Nieuwe geschenkboekjes met waardevolle poëzie en wegwerp-gedachten

5 minuten leestijd

tot Bertus Aafjes en H. Marsman. Relatief vrij veel verzen van Wies Moens, diverse van Aafjes en Herman de Coninck, enkele van Han G. Hoekstra en van P. C. Boutens. Ook ons volslagen onbekende dichters als Anna Corrado, Aleidis Dierick of Edmond van Offel komen aan het woord.

Onze keuze zou een andere geweest zijn, maar er staan mooie en opvallende verzen in, van Alice Nahon of "Hemelse liefde" van René de Clercq met het woordenspel "Hel is de liefde die licht in mij!/ Hel is de liefde,/ hemelse lief•de!(...)". De verzen zijn thematisch gerangschikt. De rubrieken zijn Het oeroude refrein. Liefde moet bloeien, Aan u, aan u alleen. Rust, Leven van mijn leven. Ver reeds is de tijd en Opdracht (van de 16e-eeuwer Lucas De Heere aan zijn vrouw, "Lief, ons liefde begonst ghelijc op eenen tijt Van God ghejont").

Leven en geluk

Meer moeite heb ik met het net zo uitgevoerde "Het leven is mooi" van Roger Defour (126 blz., 19,90 gld.), met als ondertitel "Honderd redenen om gelukkig te zijn". Defour heeft in heel de wereldliteratuur rondgeneusd en allerlei citaten, wijsheden, spreuken en aforismen bijeengeraapt die moeten aangeven, dat de mens toch gelukkig kan en mag zijn en dat het leven in wezen schoon is. Een poëziebundel in de eigenlijke zin is dit werkje niet. Ook hier is er een rubricering. De vier onderdelen zijn: Geluk kan je niet kopen. Geluk: een levenskunst, Deel je geluk, het wordt groter en Onze roeping heet geluk. Dat laatste is, zo weet een bijbelgetrouwe christen, gelukkig niet het geval. We hebben een andere, hogere roeping dan dat we proberen zo gelukkig mogelijk te zijn op deze aarde, die ten diepste toch een tranendal is.

Dat betekent niet dat dit boekje onbruikbaar is; het bevat veel wijsheden en behartigenswaardige gezegden die wij allen ons meer ter harte moesten nemen. En dat geluk niet met geld of macht te koop is, weten we ook. Ene Amiel merkte op —en daar opent het boekje mee—: „De werkelijke naam voor het geluk is: ter vredenheid". Daar zit wat in, al is er bijbels gezign niet alles mee gezegd. Met andere citaten weten we soms geen raad. Honoré de Balzac: „Alle geluk bestaat uit moed en arbeid". P. A. de Génestet: „Gelukkig en vrij is alleen diegene die 'neen' durft zeggen". Democritus: „Moed staat aan het begin van de daad, geluk wacht bij de voltooiing".

Andere geluks-'deskundigen' die aan het woord komen zijn bij voorbeeld Toon Hermans, Victor Hugo, Horatius, Herman Hesse, ds. Jörg Zink en vele malen Valeer Deschacht. Maar ook Bomans, Ruth Benedict, Anna Terruwe, Hans Warren, Shakespeare, Racine, Morris West, Abbé Pierre, Hans Bouma en Phil Bosmans. Mooie citaten vaak, maar het is vreemd darde samensteller bij dit uitpluizen van de wereldliteratuur de Heilige Schrift overslaat, alsof die niets zinnigs —het enige zinnige!— over het echte geluk te berde heeft te brengen.

Dwaze 'wijsheden'

Af en toe nogal vreemde gedachten en gedichten staan in het boek "Leringen der Wijsheid" van Th. G. Baalman, die deze wijsheden optekende in de jaren zeventig. De ondertitel heet "Gedachten en gedichten 1956-1976. Vanwaar? Waar

Henk van der Ent —als dichter Anton Ent— stelde nu de bloemlezing "Liefde in gedichten " samen. toe? Waarheen?" In dat "Waartoe?" kan ik me prima vinden: ook ik vraag me af, waarom Baalman dit boek schreef en mogelijk zelf uitgaf. Het boek van 130 blz. voor 15,90 gld. met prenten van Gustave Doré is namelijk een uitgave van ANR/Baalman in Kortenhoef en van de auteur die al eerder "Gek en-der Wijs" en "De Geest der Waarheid" het licht deed zien.

Als motto van dit nieuwe boek noemt Baalman bescheiden: „En ziet, dit zijn mijn woorden niet, maar van de Geest, die influistert en gebiedt". En daaronder drukt hij, nog altijd even bescheiden, zijn (pseudo?-)familiewapen met de naam Balemann af en omringd door de termen Liefde, Trouw, Recht en Waarheid. En dan wordt een grote hoeveelheid wijsheden met Schriftverwijzingen gedebiteerd. Soms kunnen wij ze bijvallen omdat Baalman de Bijbel aan het woord laat. Soms zijn het vlakke algemeenheden. Deel I gaat vooral over bijbelse normen en waarden en wijsheden, over theologische vragen en de noodzaak van terugkeer tot God.

Maar deel II bevat losse gedachten en rijmen die vaak niet verder komen dan gerijmei en profane platvloersheden (over zeurkousen die na hun dood nog bij de begrafenisondernemer zouden komen spoken omdat de kist hun niet aanstond) en al of niet elders aangetroffen definities. Zoals „Humor is een mooi doosje om verdriet in te bewaren", of „Als geluk voor geld te koop was dan werkte ik dag en nacht" of „M'n lieve vrouw, als jij zo was als ik, wat zou ik jou dan gauw zat zijn". Zijn gedichten heten onder meer "Ster van Bethlehem", "De profeet", "Gebed om inspiratie", "De verbijsterde mens" en "Elk diertje zijn pleziertje". Het geheel is een gezocht samenraapsel van waardevolle opmerkingen en volstrekt overbodige en soms bijna onbenullige notities.

Uit liefde gedicht

Dat kan van het laatste hier te noemen boekje niet gezegd worden. Het is "Liefde in gedichten", verzameld en verklaard door Henk van der Ent, die zelf als Anton Ent ook mooie (liefdes- en andere) poëzie schreef. De bloemlezing is voorlopig het laatste paneel van een

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.