+ Meer informatie

Boeren zullen eisen onverkort handhaven

Kabinetsvoorstellen onvoldoende geacht

5 minuten leestijd

Boeren uit oostelijk Noord-Brabant zijn ontevreden over de maatregelen die door de regering zijn aangekondigd. Volgende week zal een actiecomité los van de standsorganisaties een eisenpakket formuleren dat aan de regering zal worden aangeboden.
Vrijdagavond vergaderden enkele honderden boeren uit oostelijk NoordBrabant in Valkenswaard, om een inventarisatie te maken van de specifieke problemen waarmee de boeren in dit deel van Nederland worden geconfronteerd.

Ook elders in het land blijken de boeren hun eisen onverkort te handhaven. De toezeggingen van de regering vindt men ten enenmale onvoldoende.

De Friese maatschappij van Landbouw en de Friese CBTB zullen de centrale landbouworganisaties voorstellen de eisen tot inkomensverbetering van de boeren onverkort te handhaven. Men vindt de maatregelen die de regering genomen heeft, onvoldoende. Gaat de regering niet in op de eisen van de standsorganisaties, dan wil men het overleg afbreken en de vergaderzaal verlaten. Woensdag zullen de centrale landbouworganisaties in Den Haag bijeenkomen om de nota van de regering over de inkomenspositie van de boeren te bespreken.
De bestuurders van de Friese maatschappij van Landbouw zullen hun leden ook oproepen om op dinsdag 27 augustus in zo groot mogelijke getale op te trekken naar het Binnenhof te Den Haag. De Tweede kamer zal dan namelijk beginnen met een debat over de moeilijkheden in de land- en tuinbouw.

HARDER
Het hoofdbestuur van de Zeeuws-Noordbrabantse landbouwmaatschappij ZLM is in een extra vergadering geheel akkoord gegaan met het besluit van de landelijke overkoepelende organisatie KNLC om een hardere lijn te volgen. Zelf had het zo'n besluit trouwens al eerder genomen

Het ZLM-bestuur heeft nu zijn leden geadviseerd, de betaling van de voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting 1974 op te schorten in afwachting van een door de regering te verlenen collectief uitstel. Het heeft verder een aktieprogramma goedgekeurd, dat indien dat nodig wordt geacht onmiddellijk in werking kan treden en dat voorziet in het gedurende kortere of langere tijd tegengaan van aflevering van één of meer landbouwprodukten door verwerkende industrieën.
Het reeds aangekondigde aktiecomité der drie Zuidwestelijke landbouworganisaties dient nu volgens het ZLM-hoofdbestuur onmiddellijk te worden ingesteld om voorstellen over de wijze van aktievoering in de komende tijd uit te werken en aan de organisaties voor te leggen. Het hoofdbestuur heeft hiervoor een aantal, deels jonge, ZLM-leden aangewezen. Daarbij is rekening gehouden met een vertegenwoordiging van die aktiegroepen die de afgelopen weken akties hebben gevoerd ter ondersteuning van eisen der centrale landbouworganisaties.
De ZLM wil dat de drie centrale landbouworganisaties (CLO's) een landelijk aktiecentrum oprichten. Een besluit om daadwerkelijk tot aktievoering over te gaan zal de ZLM laten afhangen van de besprekingen die volgende week in CLO-verband worden gehouden en eventueel de besluiten van de EEG-minIsterraad op 3 september.
Het hoofdbestuur van de ZLM vindt de maatregelen die de Nederlandse regering deze week bekend heeft gemaakt volstrekt onvoldoende. Ze kunnen zonder aanvullingen volgende week niet door de drie CLO's worden aanvaard. De btw-BTWverhoging komt niet overeen met de CLO-eisen, het uitstel van belastingbetaling moet derhalve voor voorlopige aanslagen over 1973 ook gelden voor voorlopige aanslagen 1974, minister Van der Stee moet duidelijk aangeven dat hij zich volledig zal inzetten voor verwezenlijking van de CLO-eisen inzake het markt- en prijsbeleid. Zijn de Brusselse maatregelen onvoldoende, dan dient de nationale overheid dit via extramaatregelen op te vangen.
Het hoofdbestuur van het Drents landbouwgenootschap, evenals de ZLM aangesloten bij het KNLC. heeft de deze week bekendgemaakte Nederlandse maatregelen nog niet op de volle bekentenis kunnen beoordelen. Het blijft wel onverkort vasthouden aan de CLO-eisen (o.m. vier procent prijsverhoging). Met minder dan in die eisen staat kan niet worden volstaan.

Gezien de stemming onder de boeren zal het effect van maatregelen die worden genomen in de tweede fase (EEG-ministersconferentie) of in de derde fase (derde dinsdag in september) spoedig merkbaar moeten worden.
Het is van uitermate groot belang dat er in Brussel spoedig beslissingen worden genomen, vindt het DLG-bestuur. De geladen stemming onder boeren en tuinders gedoogt weinig uitstel. Net als de ZLM wil ook het DLG uitstel van betaling van voorlopige belastingaanslagen 1974.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.