+ Meer informatie

Nieuwe indeling HBO-onderwijs

Afgestudeerden krijgen titel

2 minuten leestijd

: DEN HAAG — Het hoger beroepsonderwijs is in de toeiohist niet meer opgebouwd uit typen van instellingen maar iit zeven soorten hoger agrarisch, economisch, gezondleidszorg-, kunst-, pedagogisch, sociaal-agogisch en techïisch onderwijs. Alle opleidingen voor onderwijsgevenden iVbrden daarmee bijeengebracht in één soort.

De onderwijssoorten zijn verdeeld in leelsoorten en studierichtingen. Afge;tudeerden krijgen de titel ing. voor lun naam met aanduiding van de aard ;an de opleiding achter de naam. ..Zo zal het worden als het wetsontly^erp onveranderd wordt aangenomen. dat minister Pais van Onderwijs en wetenschappen vandaag bij de Tweede kamer heeft ingediend. De soorten, deelsoorten en studierichtingen komen in het HBO-instituut. De instellingen kunnen onderling sarnenwerkingsverbanden aangaan ook met het oog op bestuur en administratie. Men kan deelen voltijds het HBO volgen.

Voor een goede aansluiting van de opleidingen bij de beroepen en beroepenvelden komt er een commissie. Zij adviseert aan welke eisen moet worden voldaan. Een andere garantie voor bevordering van de kwaliteit noemt Pais de verklaring van bekwaamheid die de minister kan afgeven aan docenten die niet de nodige papieren hebben maar wel de nodige praktische ervaring hebben. De inspectie kan bij afsluitende examens aanwezig zijn.

De minimum-toelatingseis is HAVO of middelbaar beroepsopleiding (MBO). Na het eerste jaar, de propedeuse, wordt de student geadviseerd over voortzetting van de studie. Het wetsontwerp biedt de mogelijkheid voor post-hoger beroepsonderwijs, te vergelijken met die van het post-academisch onderwijs. Ook zijn studierichtingen mogelijk voor vervolg-hoger beroepsonderwijs. Onderzoek krijgt een (bescheiden) plaats, met name in het kunstonderwijs, aldus het wetsontwerp.

Mammoetwet

Het HBO valt nu nog onder de mammoetwet. Bij de opzet van de afzonderlijke wet is zoveel mogelijk aansluiting gezocht met de wet op het wetenschappelijk onderwijs (W.O.). Dat werkt nauwere samenhang in de hand. Doel van de nieuwe regeling is de verdere ontwikkeling van het HBO tot een gelijkwaardig onderdeel van het hoger onderwijs, waartoe ook het W.O. behoort. In het wetsontwerp wordt ook de medezeggenschap in het HBO geregeld. Anders dan bij het W.O. is ze voor het HBO geheel gebaseerd op het wetsontwerp medezeggenschap onderwijs, dat de Tweede kamer vorige week donderdag heeft aanvaard. Elke HBO-instelling krijgt een medezeggenschapsraad en moet een medezeggenschapsreglement vaststellen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.