+ Meer informatie

Art. 11 van het Reglement op de Kerkvisitatie

1 minuut leestijd

De Kerkelijke Besturen worden herinnerd aan het voorschrift van art. 11 van het Reglement Op de Kerkvisitatie, waarin bepaald is: Omtrent den uitslag van het verrichte tot de herstelling van ontdekte leemten en gebreken, zoo binnen den in art. 3 gestelden termijn van drie maanden, als ook nog daarna, geven de Classicale Besturen spoedig kennis aan het Provinciaal Kerkbestuur.

De Secretaris van het Kerkbestuur zendt daarvan verslag in bij de najaarsvergadering van de Algemeene Synodale Commissie.

— Voor Kerkeraden, die de belangen der Generale Kas wenschen te bevorderen zijn exemplaren van de circulaire No. 469 kosteloos verkrijgbaar op aanvrage bij den Secretaris der Synode, Javastraat 100, te 's-Gravenhage.

Het is gebleken, dat de verspreiding van een bericht aangaande al hetgeen door de Generale Kas van jaar tot jaar wordt gedaan, bevorderlijk is aan de belangstelling.

Bij aanvraag gelieve men het verlangd aantal exemplaren op te geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.