+ Meer informatie

Ministerspost mag niet worden afgeschaft

Adviesraad ontwikkelingssamenwerking

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De aanbeveling van de commissie hoofdstructuur rijlisdienst (commissie-Vonhoff) om de ministerspost voor Ontwilikelingssamenwerliing op te lieffen en te vervangen door een staatssecretaris, is onvoldoende gemotiveerd, overIiaast en onwenselijk

Dit schrijft de Nationale Adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking (NAE) in een reactie op het derde rapport van de commissie-Vonhoff. ' De raad vreest dat opheffing van de ministerspost voor Ontwikkelingssamenwerking een negatieve uitwerking zal hebben op zowel de effectiviteit van het optreden van Nederland in het internationale overleg als op Nederlands geloofwaardigheid tegenover derde-wereldlanden en de Nederlandse publieke opinie.

De Nationale Adviesraad vindt dat de commissie-Vonhoff voor de opheffing van de minsterspost nauwelijks specifieke argumenten noemt. „Het feit dat .deze minister de beschikking heeft over een redelijk groot ambtenarenapparaat en een vrij omvangriijk eigen budget, lijkt in strijd met de kwalificatie van de commissie dat het takenpak^ ket te klein zou zijn", aldus de NAE. Het argument van de mogelijkheid van conflicten tussen deze minister en het hoofd van ht departeme^^t lijkt de NAR ook niet erg overtuigend, omdat immers ook conflicten kunnen ontstaan als er een staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking is.

Onderschatting

De raad vindt dat het advies van de •commissie-Vonhoff gebaseerd is op een onderschatting van de rol die een minister voor ontwikkelingssamenwerking in het regeringsbeleid moet vervullen, ook bij beslissingen die slechts schijnbaar van uitsluitend nationaal belang zijn. Beleidsbeslissingen op velerlei gebied hebben ook gevolgen voor ontwikkehngslandén en omgekeerd kan een versnelling van de groei in deze landen een ondersteuning zijn van de Nederlandse economie, aldus de NAR. Dit soort dingen moet volgens de raad voortdurend op adequate wijze in het kabinetsberaad aan de orde worden gesteld.

Voldoende aandacht

Er zou, aldus de raad, alleen dan geen behoefte zijn aan een minister voor ontwikkelingssamenwerking, wanneer door alle betrokken ministers aan de ontwikkelingsaspecten voldoende aandacht geschonken wordt, en wanneer zou mogen worden aangenomen dat daaruit een samenhangend regeringsbeleid voortvloeit. Dat is volgens de raad niet het geval. „Het lijkt ook niet waarschijnlijk dat bij een verzwaring van hun belasting, deze aandacht, en de gewenste samenhang zullen toenemen", aldus de raad.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.