+ Meer informatie

Boekaankondigingen

3 minuten leestijd

W. Nyssen, Zie ik maak alle dingen nieuw. Kok, Kampen, f. 32,50.

In dit boek treffen we twintig volledige reproducties van miniaturen uit vroegmiddeleeuwse handschriften aan, die in vijf kleuren zijn afgedrukt. Het boek begint met een reproduktie van een miniatuur van de evangelist Johannes en eindigt met een scène uit Openbaring 12: Zie. Ik maak alle dingen nieuw. Aan deze laatste reproduktie is de titel van het boek ontleend. Telkens treft men verklarende teksten aan, die de bedoeling van de miniaturen trachten te ontsluiten. Meestentijds lijkt mij de auteur, in zijn bedoeling te zijn geslaagd. Interessant zijn de citaten van Griekse en Romeinse kerkvaders, die we in vertaling aantreffen. Het boek is een kostbaar bezit voor mensen die zich voor deze middeleeuwse kunstuitingen interesseren.

Hij is opgewekt Illustraties Otto Dicke, samenstelling Hans Bouma. Kok, Kampen. f. 27,50.

Een boek voor Passie en Pasen met bijdragen van o.a. Gerrit Achterberg, Godfried Bomans, Karel Eykman, Lucas Grollenberg, Huub Oosterhuis, Herman Verbeek. Dit boek is prachtig geïllustreerd. Eigentijds, door zijn eenvoud bijzonder aansprekend. De inhoud van artikelen, verhalen en gedachten is zo gevarieerd, dat ik het woord eenheid hiervoor niet meer kan gebruiken. Dat is in verband met het thema, Passie en Pasen, in hoge mate te betreuren. Op blz. 196–197 kan men de herkomst van elk der bijdragen aantreffen. De grote verscheidenheid van opvattingen omtrent passie en pasen is voor mij een belemmering om dit boek van harte aan te bevelen.

R.S. Elgersma, God en het lot. Kok, Kampen, f. 8,90.

Een bespreking van het boek Ruth onder het gezichtspunt dat geloof in God betekent: opstaan tegen het lot. Nu is het lot eerder een heidens dan een christelijk woord. Doch de hier noodzakelijk geachte opstand gaat uit van een Godsbeeld, dat ik niet het mijne kan noemen. Eigenlijk wordt het boek Ruth aangegrepen om nieuwe gedachten over God aan de lezer voor te leggen. Wie de geschiedenis kent, vraagt zich tegelijk af, hoe nieuw deze gedachten zijn.

Dr. R.W.M. Croughs, Het kind in gezin en samenleving. Wever, Franeker, gebonden, 221 blz. f. 35,--.

Dit is een waardevol boek. De schrijver pleit voor een gezond gezinsleven. Hij wijst ouders op hun verantwoordelijkheid en onderstreept hoe belangrijk het is dat de band tussen ouders en kinderen van het begin af onderhouden wordt. Het boek is een pleidooi voor een gezonde sexuele moraal. Het wijst met beroep op feiten en statistieken op de chaos, waartoe de moderne vrije sexuele moraal leidt. Het kind wordt het kind van de rekening. Het boek heeft veel weg van een studieboek. Wie zich de moeite van de volharding getroost, is aan het eind een stuk wijzer dan aan het begin. Ik verwacht dat er voor dit boek veel belangstelling zal bestaan onder leraren, onderwijzers, predikanten, en ook onder ouderlingen. Het boek is die belangstelling waard. Hartelijk aanbevolen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.