+ Meer informatie

Wie, wat, waar?

2 minuten leestijd

De Documentatiegroep '40-'45 is een groepering van personen en instellingen, die op de een of andere manier geïnteresseerd zijn in de oorzaken, gebeurtenissen en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in de meest ruime zin. Zij tracht zowel individueel als gemeenschappelijk deze interesse op alle mogelijke manieren te wekken, te ontwikkelen en te onderhouden en zij laat zich bij haar activiteiten leiden door de verhoudingen, zoals die tijdens de Tweede Wereldoorlog tot uiting kwamen.

Zij gaat daarbij uit van de rechtmatigheid van het verzet van de Geallieerden tegen de agressie van de zijde van de as-mogendheden en acht elke vorm van oorlogsmisdaad of vervolging op grond van ras of geloofs- of levensovertuiging ontoelaatbaar. Zij houdt het inspirerende voorbeeld voor open van degenen die zich hebben verzet tegen onmenselijkheid en onderdrukking en tegen nationaal-socialisme en fascisme en hoopt de offers die velen in deze strijd om de vrijheid brachten in dankbare herinnering te blijven gedenken en ziet het als haar verantwoordelijkheid en als een ereschuld tegenover de gevallenen allen en alles te weren wat onwaardig en met het bovenstaande in strijd is.

Doelstellingen
De doelstellingen van de Documentatiegroep '40-'45 kunnen als volgt omschreven worden: het verenigen van beoefenaren van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en van verzamelaars op dit gebied; het stimuleren van contacten tussen deze personen; het geven van publikatiemogelijkheden, onder andere in het door de Groep uit te geven Maandorgaan; het organiseren van ruilbijeenkomsten voor de leden; het organiseren van symposia en lezingen over bepaalde aspecten van de Tweede Wereldoorlog; het organiseren van excursies en het organiseren en/of helpen organiseren van tentoonstellingen

Activiteiten

De Groep geeft een maandblad, het „Maandorgaan", uit. Drie keer per jaar organiseert het bestuur een landelijke ruilbeurs, zoveel mogelijk in een plaats in het centrum van het land. De leden kunnen zelf plaatselijke of regionale bijeenkomsten organiseren, waar men onderling documentatie en/of voorwerpen kan uitwisselen. Dit vindt plaats buiten verantwoordelijkheid van het bestuur. Zo nu en dan organiseert het bestuur een symposium over een of ander onderwerp uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Eén keer per jaar vindt een vergadering plaats, waarop het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester aan de orde komen en andere huishoudelijke zaken worden behandeld. Verder wordt een spreker uitgenodigd, die vertelt over een facet van de Tweede Wereldoorlog.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.