+ Meer informatie

TER OVERWEGING

3 minuten leestijd

Winrich Scheffbuch, Christenen onder hamer en sikkel. Het getuigenis van de vervolgde kerk in de Sowjet-Unie, 219 blz. Paperback, f. 19,50, T. Wever, Franeker.

Een aangrijpend boek over het leven van de vervolgde christenen in de Sowjet-Unie. Deze Baptisten hebben de taak aanvaard om ook in hun land het Evangelie uit te dragen. Dat bracht een intern conflict mee. Niettemin hebben deze mensen volgehouden. Kerk zijn in de Sowjet-Unie betekent vervolgde kerk zijn. Men leze dit geschrift om te weten hoe christenen worden tegengewerkt en onder druk gezet, op alle mogelijke manieren.

Voetius, Godzaligheid te verbinden met de wetenschap. Kok, Kampen, f. 25,50. Dit is een Nederlandse vertaling van de inaugurele oratie die Voetius in 1634 te Utrecht heeft gehouden. Dr. Aart de Groot heeft voor de vertaling gezorgd. Men vindt op de ene bladzijde de Latijnse tekst; de andere kant de Nederlandse vertaling. Het is een bijna klassiek werk dat geen verdere aanbeveling behoeft. Of men het Latijnse pietas nu met Godzaligheid moet vertalen is voor mij een vraag. Het boek is in elk geval van grote betekenis, ook nog in onze tijd! Waardevol acht ik de 394 noten die de vertaler heeft toegevoegd. Men leze hoe hier wetenschap en vroomheid bijeengehouden worden.

M.J.C. Blok, Door lijden tot overwinning. 152 blz., f. 27,50. De Vuurbaak, Groningen, 1978. Dit zijn 15 preken van de vrijgemaakt gereformeerde predikant, die in 1976 overleed. Ik volsta met een aankondiging. Zeven preken gaan over de kruiswoorden van Jezus. De beide laatste preken gaan over catechismus zondagen. De Schrift wordt opengelegd. De mens die in de kerk luistert, wordt door de predikant telkens bij de uitleg betrokken. Christus is het middelpunt van elke preek.

A. Klaster, Spastisch zijn en tóch leven. Hoe ik mijn handicap te boven kwam. 329 blz., f. 19,00. Wever, Franeker, 1978. De auteur is zelf spastisch en beschrijft op ontroerende manier hoe hij met die handicap leerde leven. Er wordt in dit boek nog weleens herhaald. Het is duidelijk dat de auteur geen schrijver van beroep is. Als een persoonlijk getuigenis van een mens die in zijn ziekte op God vertrouwt en zo zijn moeilijke weg leerde gaan is dit boek leerzaam, aangrijpend en heilzaam. Het verdient een grote lezerskring.

Drs. A. de Reuver, Belofte - boete - ballingschap. Drie thema’s bij Calvijn. 143 blz., J.P. van Tol, Dordrecht, 1978. Dit boekje bevat twee lezingen die de auteur gehouden heeft rond de herdenking van de kerkhervorming en - als groot middenstuk - een niet eerder gepubliceerd hoofdstuk over de boete bij Calvijn. Het zijn studies, waarin Calvijn zelf veel aan het woord komt. Men ziet hoe actueel Calvijn is. Hij heeft zijn betekenis nog niet verloren. Drs. De Reuver heeft een fijne pen, die kunstzinnig de taal gebruikt om Calvijn bij de mens van vandaag te brengen.

S. Cnossen, Youth for Christ. 80 blz., f. 10,50. De Vuurbaak, Groningen, 1978. Dit boekje probeert aan deze evangelische beweging onder jonge mensen recht te doen. Het is met waardering én kritiek geschreven. Voornaamste punt van kritiek op Youth for Christ is, dat zij zich over de kerk niet uitlaat. Verder wordt gemist de belijdenis van de verdorvenheid van het menselijk geslacht. Christus - zo zegt men - is voor iedereen gestorven. Terecht maakt drs. Cnossen vanuit de gereformeerde belijdenis tegen deze beide punten bezwaai. Het boekje geeft een stuk informatie en komt tot een afwijzing, ondanks waardering voor goede dingen. Een boekje dat de aandacht verdient.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.