+ Meer informatie

Winst ABN Amro stijgt naar 703 miljoen

Kredietverlening neemt flink toe

2 minuten leestijd

AMSTERDAM - De nieuwe bankcombinatie ABN Amro Holding heeft in de eerste helft van dit jaar netto ƒ 703 miljoen verdiend tegen (omgerekend) ƒ 690 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar.

De winst per gewoon aandeel daalde evenwel van ƒ 2,93 tot ƒ 2,77. Het brutoresultaat daalde van ƒ 1554 miljoen tot ƒ 1547 miljoen. Dit heeft de bank gisteren nabeurs bekendgemaakt.

Besloten is een interimdividend uit te keren van ƒ 1,40 per aandeel van ƒ5. In 1989 keerde de ABN ƒ 1,40 per aandeel van ƒ 10 uit en de Amro ƒ 2,60 per aandeel van ƒ 20. Over geheel 1989 bedroeg het dividend van ABN ƒ 2,90 en van Amro ƒ 5,60.

Het gecombineerde balanstotaal bedroeg per eind juni ƒ 398 miljard tegen ƒ 353 miljard per eind december 1989. Het aantal medewerkers steeg ten opzichte van eind december met 1397 tot 57.109. In Nederiand deed zich echter een lichte daling voor.

Onzeker

In het fusiebericht van 26 juli werd over de resultaten van de nieuwe combinatie de uitspraak gedaan dat voor het lopende boekjaar wordt verwacht dat deze niet veel zullen afwijken van het in 1989 samen behaalde resultaat. Gezien de ontwikkelingen in het Midden-Oosten is het echter thans niet mogelijk een uitspraak te doen over het resultaat voor het gehele lopende boekjaar, zo verklaart de nieuwe combinatie.

De kredietverlening van de combinatie steeg over de twaalfmaandsperiode sinds 30 juni 1989 van ƒ209 miljard tot ƒ 237 miljard of met 13,4 procent. De kredietverlening in het Nederlandse bedrijf nam in deze periode toe met 9,5 procent tot ƒ 148 miljard, in het buitenland met 21,3 procent tot ƒ 89 miljard.

Het brutoresultaat van ƒ 1547 miljoen is verdeeld over Nederland ƒ980 miljoen, Europa ƒ,236 miljoen, Noord-Amerika ƒ 143 miljoen. Midden- en Zuid-Amerika ƒ 102 miljoen en Midden/Verre-Oosten en Afrika ƒ 86 miljoen.

Het brutoresultaat in het Nederlandse bedrijf werd beïnyloed door achterblijvende rente-inkomsten als gevolg van de heersende rentestructuur in de belangrijkste valuta, terwijl voorts de provisies uit het effectenbedrijf zijn gedrukt door lagere omzetten op de effectenbeurzen en verminderde emissie-activiteiten. Compensatie hiervoor werd gevonden door de stijging van de poSt andere baten en door het in de hand houden van de kostenstijging.

In het buitenlandse bedrijf werden wederom goede resultaten bereikt ondanks de voortgaande negatieve onrtwikkeling van de dollarkoers.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.