+ Meer informatie

medisch miKeudeskundige P. van der Tom uit Rotterdam

4 minuten leestijd

ROTTERDAM - Artsen die specifiek bezig zijn ervoor te waken dat milieu-invioeden geen bedreiging vormen voor de gezondheid van de mens, zijn niet dik gezaaid. In heel Nederland zijn er twaalf. De vijfde in de historie van ons land is Piet van der Torn. Sinds 1986 is hij als medisch milieukundige werkzaam voor de regio zuidelijk Zuid-Holland. De arts zetelt bij de GGD in Rotterdam.

Van der Torn studeerde voor arts aan de universiteit in Groningen. Daarna hield hij zich in Curasao bezig met milieuzorg en gezondheidszorg. In 1983 ving hij in Los Angeles een driejarige studie aan voor medisch milieukundige. Hij wist dat hij na zijn studie meteen in Nederland aan de slag kon.

Zijn werkterrein verdeelt de medisch milieukundige heel duidelijk in twee facetten: de milieubedreiging en de gezondheidsbedreiging. Hij doet dat vanuit het devies dat voorkomen nog altijd beter is dan genezen. Waar mogelijk richt hij zich dan ook op de preventie. Hij neemt deel aan talloze overlegvormen en probeert daarin zoveel mogelijk bij te sturen. Het gaat hem daarbij vooral om het bewaken van normen die van invloed zijn pp het milieu, zodat het milieu vanuit die invalshoek geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid.

Van der Torn: „Vaak moet je dan gezondheidsrisico's beoordelen door middel van onderzoek en berekeningen. Je moet adviseren over de noodzaak om tot acties over te gaan, bij voorbeeld het opruimen van verontreinigde grond. En als dat gebeurt, dan ben je er voor een deel ook bij betrokken. Zeker als het gaat om de eventuele risico's die ' dat met zich meebrengt".

Schaalniveau

„Problemen op mijn werkterrein presenteren zich op twee manieren", legt de arts uit. „Wanneer er in een bepaalde wijk abnormaal veel mensen ziek worden of zelfs sterven en men denkt dan nog tussen die gevallen een oorzakelijk verband te kunnen leggen dat met het milieu te maken heeft, dan ben ik in beeld. De andere manier is, wanneer het vermoeden bestaat dat een milieuverontreiniging de gezondheid van mensen nadelig kan beïnvloeden. Dat laatste kan bij voorbeeld bij luchtverontreiniging, stank- of geluidhinder en bodemverontreiniging".

Van der Torn geeft wel aan dat de grootte van de verontreiniging en het effect daarvan op de mens van uitermate groot belang zijn. Altijd houdt hij rekening met twee dingen: „De ene situatie is de andere niet en de ene mens is de andere niet. Mensen zijn nogal snel geneigd ongerust of verontrust te zijn. Maar een milieuverontreiniging kan alleen de gezondheid van de mens beïnvloeden als er van blootstelling aan die verontreinigde bron sprake is. Zonder blootstelling aan die bron is er dus geen effect. En de blootstelling verschilt nu eenmaal per situatie".

„Wat het publiek het meeste aanspreekt, hoeft nog niet het belangrijkste te zijn", zegt Van der Tom. Volgens de medisch milieukundige wordt er door ons mensen veel nadruk gelegd op wat hij noemt de buitenmilieuverontreiniging. „Onderschat echter de binnenmilieuverontreiniging ook niet", zegt hij. „Met onze energiezuinige ketels en onze goed geïsoleerde huizen brengen we binnenshuis nogal wat veranderingen in de ventilatiestroming teweeg. We realiseren ons nauwelijks welke invlopd vocht en ventilatie op onze gezondheid hebben".

Natuurlijk onderkent Van der Torn het gezondheidsbedreigende spaanplaatgas in veel huizen. „Maar het eindeloos dichtstoppen van kieren maakt het effect van dat gas op de mens alleen maar ongunstiger. Laten we dus stoppen met die kierenjacht", zegt hij.

Toch spreekt de arts ook van ontwikkelingen waaraan hij vanuit zijn vakgebied weinig kan doen. Zo noemt hij het dunner worden van de ozonlaag. „In een periode van een groot aantal jaren stijgt daardoor de temperatuur van de aarde. De natuur is echter niet in staat zich in dat tempo daarop aan te passen. Dan zie je de bossen verdrogen en diersoorten uitsterven. Het is vanzelfsprekend dat deze ontwikkeling van vergaande invloed op ons milieu is".

Binnenmilieu

„Soms krijg ik de vraag van carapatiënten voorgelegd of ik het verstandig vind dat ze in Rijnmond blijven wonen. Want daar is de lucht immers flink verontreinigd, zo zegt men. Het is dan niet altijd eenvoudig om duidelijk te maken dat het antwoord op zo'n vraag van verschillende factoren afhangt", zegt Van der Torn.

De schaal van de problematiek noemt hij een van de belangrijkste factoren. „Het zijn vaak kleine dingen, waar je zelf heel veel aan kunt doen. Eigenlijk is dan het binnenmilieu nog meer bepalend voor je gezondheid dan het buitenmilieu. Kijk eens waar mensen zich in de hobbysfeer allemaal aan blootstellen! Maar het maakt natuurlijk verschil op welke plek je in Rijnmond woont. Het is natuurlijk voor een cara-patiënt niet verstandig om onder de rook van de Botlek- en Europoortindustrie te gaan wonen. Maar het is even onverstandig van zo'n patiënt om op de Veluwe naast een stinkende fabriek te gaan wonen of vlak naast een drukke rijksweg", aldus de arts.

Ten slotte signaleert Van der Torn een spanningsveld, vooral in de grote steden. „Het ruimtebelang moet nogal eens wijken voor het economisch belang. Vaak worden normen tot hun maximale waarde toegepast. Het gevolg daarvan is dat de normering onder steeds zwaardere druk komt te staan. Zo moet je voortdurend alert zijn dat met allerlei veiligheidsvoorschriften niet de hand wordt gelicht", zegt hij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.