+ Meer informatie

AMBTSDRAGERSCONFERENTIE 2006

2 minuten leestijd

Zaterdag 8 april 2006 waren ongeveer honderd ambtsdragers (en anderen) uit het hele land naar Nijkerk gekomen voor de jaarlijkse bezinningsconferentie. Deze keer zou het gaan over de invulling van de zondag, speciaal rond de erediensten. Daarvoor was de Apeldoornse hoogleraar dr. G.C. den Hertog uitgenodigd; al eerder — vorig jaar — had hij over dit onderwerp een referaat gehouden (voor het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte). Nu zou hij de zaken — zo zou in de loop van de dag blijken — op een andere wijze belichten, maar niet minder fundamenteel: alom klonk aan het eind van de dag de waardering voor het gebodene.

De voorzitter van het comité, br. G. van Oord, opende de dag (we waren dankbaar dat hij dat, na langdurige ziekte, weer kon doen). We zongen Gods lof met de woorden van Psalm 122. Na gebed werden de Schriften geopend bij Jer. 17:19–27. In zijn openingswoord ging de voorzitter in op toenemende onzekerheden in de samenleving, maar ook in de kerk: de WMO waarbij de kerk als hulpverlenende instantie wordt genoemd, maar ook niet meer dan dat; over geloof en de kracht daarvan wordt niet gesproken. Voorbede, zo was onlangs in een krant te lezen, heeft geen effect bij genezing — althans, zo meent men. Zondagsrust is een thema dat al jaren de gemoederen bezig houdt; men denke aan de uitbreiding van het aantal koopzondagen, die telkens weer rumoer geeft op het niveau van de plaatselijke politiek. We willen — aldus de voorzitter — vandaag nadenken over het onderwerp ‘de zondag in geding’. Er werd om gevraagd door verschillende kerkenraden; ook de vroegere deputaten kerk en bedrijfsleven hebben er al eens (in opdracht van de generale synode) een bezinning aan gewijd. In de Geref. Kerken (vrijg.) is er jarenlang op landelijk en plaatselijk niveau een stevige discussie over geweest (en nog wel), maar ook breder in de gereformeerde gezindte is er onzekerheid over de invulling van de zondag. De inleider van vandaag, prof. dr. G.C. den Hertog, publiceerde er enkele artikelen over in De Wekker. Onze God wil ons op die bijzondere dag van zijn heil laten horen.

Na deze woorden zongen we nog Ps.108 : 1 en 2; daarna kreeg prof. Den Hertog het woord.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.