+ Meer informatie

VAN DE REDACTIE

3 minuten leestijd

De boeken en bescheiden van de administratie zijn weer nagezien en in de beste orde bevonden. Een woord van dank aan onze administrateur is wel op zijn plaats. Br. Van der Lee besteedt veel tijd uit liefde voor ons blad. Hij wordt daarin bijgestaan door br. A. Beukers. Onze dank betreft dus ook hem. Samen zorgen zij voor de administratieve kant, die er aan de uitgave van ons blad verbonden is.

Het stemt tot dankbaarheid en vreugde, dat de financiële basis van ons blad gezond is. Dat is te danken aan de vele giften, die voortdurend worden ontvangen en aan de opbrengst van de collecten op de ontmoetingsdagen. Daardoor kon enige reserve worden gekweekt, zodat er geen financiële zorgen zijn.

Waneer de reserve tot een redelijk bedrag zou stijgen, kan het bestuur van de stichting, tevens de commissie van redactie van ons blad, overwegen „Bewaar het Pand” elke week te doen verschijnen. Dat zal uiteraard gepaard moeten gaan met verdubbeling van de abonnementsprijs. Dan zullen we nog meer dan nu aangewezen zijn op de giften en de opbrengst van de collecten. Maar het mag met dankbaarheid worden vermeld, dat deze in stijgende lijn zijn. Wanneer dit zo blijft kunnen we daar een aanwijzing in zien, dat we zodra dat mogelijk is tot een wekelijkse uitgave moeten overgaan.

Het is al eerder vermeld, maar het mag nog wel eens worden herhaald, dat al onze aktiviteiten zijn ondergebracht in, en uitgaan van een stichting, genaamd „Stichting Bewaar het Pand”. Daardoor is er een juridische basis. Alle gelden - abonnementsgelden, giften, collecten enz. komen ten goede van de stichting, die uiteraard ook aansprakelijk is voor de uitgaven. Dit maakt het ook mogelijk om bij legaten en erfstellingen aan „Bewaar het Pand” te denken, wat al eens is gebeurd, toen iemand uit het westen van het land een bedrag aan de stichting naliet.

De verdere uitgave van ons blad en het houden van ontmoetingsdagen in de toekomst en eventueel andere aktiviteiten zijn nu vastgelegd in statuten. Mensen vallen weg, maar beginselen blijven, de beginselen van Gods Woord, en die moeten worden gehandhaafd en verdedigd.

We hopen ook verder te mogen rekenen op het gebed en de medewerking vân de velen, die met ons begeren, dat de handhaving van de oude Gereformeerde beginselen wordt bevorderd, mede door ons blad en de ontmoetingsdagen.

B.

N.B. 1. Het adres van Ds. H. van Leeuwen is thans: Wildemaertstraat 1, Elburg, tel. 052501531.

2. Het is verheugend, dat meer en meer van ons blad gebruik wordt gemaakt om te adverteren. Dit mag echter niet gaan ten koste van de verdere inhoud. Daarom wordt de breedte van de advertentie-kolommen teruggebracht tot de vroegere breedte. Er komen dus weer vijf kolommen per bladzijde, zoals we dat ook in andere bladen vinden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.